Kulturstipendium

Varje år delar Härryda kommun ut ett kulturstipendium, som kan sökas av enskild person med anknytning till Härryda kommun.

Kulturstipendiet är avsett som stöd och uppmuntran till fortsatt utbildning och utveckling inom kulturområdet (litteratur, musik, dans, teater, film, foto, bildkonst, konsthantverk, design, kulturmiljövård, hembygdsvård eller därmed jämförbara områden inom kulturell verksamhet).

Du kan söka stipendiet om du är eller har varit bosatt eller skriven i Härryda kommun.

Önskar du bifoga arbetsprover ska de kopieras och skickas till kultur@harryda.se som pdf-filer. Obs! Skicka inte några originalarbeten! Kommunen ansvarar inte för att dessa kan återsändas i oskadat skick och försäkrar inte insänt material.

Ansökan gör du via kommunens e-tjänst i nedanstående formulär. Ansökningsperiod: 1 februari till och med 6 mars 2022

Utdelningen av årets kulturstipendium sker på kommunens nationaldagsfirande 6 juni 2022. Stipendiet är på 15 000 kr.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 mars klockan 23.59.