Lyssna

Kulturpris och kulturstipendium

Kommunen delar varje år ut ett kulturstipendium och ett kulturpris. Stipendiet är avsett som stöd och uppmuntran för fortsatt utbildning och utveckling. Priset är ett bevis på uppskattning för lång och trogen insats inom kulturområdet.

Härryda kommuns kulturpris 2020

Årets kulturpris får SolBritt Grek Johansson med motiveringen:
”för hennes insatser att förmedla och sprida bildkonst i kommunen, dels genom eget skapande och dels med stor entusiasm och förmåga stimulerar såväl barn och unga som vuxna till eget skapande och tilltro till sig själva”.

Med sin konst som till största delen är nonfigurativ vill SolBritt Grek Johansson förmedla positiva tankar som ger energi. Och i sina målarcirklar ”Våga måla” får hon med sin positiva framtoning och sprudlande energi sina elever att växa med måleriet.

Härryda kommuns kulturstipendium 2020

Ella Kjellberg från Mölnlycke får 2020 års kulturstipendium med motiveringen: ”som uppmuntran och stöd till fortsatta studier inom musikområdet, där hon visat på stor entusiasm och begåvning genom att upptäcka och utforska nya, experimentella former inom den samtida klassiska musiken”.

Ella studerar klarinett på musikhögskolan i Malmö och vägen dit har bland annat gått via kulturskolan i Härryda, musikklass på Ekdalaskolan och Hulebäcksgymnasiets estetiska program.

Kontakt

Margreth Tallvid, planeringsledare
031-724 64 32
kultur@harryda.se