Barn i trafiken

Foto: Lars-Erik Kileby

Föräldrar som förebilder i trafiken

Sedan några år finns det en trend att allt fler barn skjutsas till och från skolan av välmenande föräldrar. Tyvärr blir följden att barnens motion minskar, trafikproblem uppstår vid skolorna och miljön blir lidande till följd av mer bilkörning.

I Härryda kommun bor flertalet av eleverna på gångavstånd till sina skolor. På många håll i tätorterna finns det väl utbyggda gång- och cykelvägar. Att gå till skolan gör barnen friskare och gör att de har lättare att ta till sig undervisningen. För att kunna bedöma trafik krävs ett omdöme som barnen kan få genom att röra sig i trafiken med en vuxen. Som förälder kan man gå skolvägen med barnen och lära dem vad de behöver veta.

Vandrande skolbuss

En Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina och andras barn till och från skolan. Vandrande skolbuss är ett exempel på hur man med små medel kan förbättra barnens livskvalitet. På vägen skapas möjlighet för inte bara barnen att umgås utan också för de vuxna att få mer kontakt med barnen. Vandrande skolbuss kanske inte är det snabbaste sättet för barnen att komma till skolan, men snabbast är inte alltid viktigast. Är du intresserad av vandrande skolbuss kontakta lärare eller rektor på din skola.

På egna ben

Härryda kommun har deltagit i tävlingen "På egna ben" sedan 2010. Det är en tävling som har tagits fram av trafikkontoret i Göteborg som uppmanar barn att gå och cykla till skolan.

På egna ben kan tidigt i livet — via skolan — göra barnen medvetna om hur mycket minskat bilåkande påverkar klimatet, närmiljön, hälsan och trafiksäkerheten på ett positivt sätt. På egna ben integrerar trafiken som en naturlig del i undervisningen genom stöd och inspiration till lärarna.
Tävlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.