Torg och allmänna platser

Till allmänna (offentliga) platser räknas ytor där allmänheten får vistas utan något speciellt tillstånd från fastighetsägaren. Exempel på sådana ytor är allmänna vägar, gator, torg, parker och badplatser.

För att använda allmänna platser till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd.

Tillstånd och regler

För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för måste du ansöka om tillstånd hos polisen samt följa kommunens lokala föreskrifter.

Polisen kan ge tillstånd för:

  • Allmän sammankomst (demonstration, konsert m.m.)
  • Offentlig tillställning (sporttävling, marknad, mässa m.m.)
  • Användande av offentlig plats (uteservering, försäljning, visa varor utanför butik, sätta upp affischer, skyltar eller ställa upp container m.m.)
  • Övrigt (fyrverkeri, pengainsamling m.m.)

Ansökan om polistillstånd

Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på trafik­säkerhet, allmän ordning och säkerhet. Kommunens trafik­verksamhet bedömer ansökan utifrån bland annat allmänna lokala ordningsföreskrifter med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet samt skötseln av den allmänna platsen och miljön. Innan polistillstånd ges samråder alltid polisen med kommunen. Om kommunen avstyrker får inte polisen lämna något tillstånd.
Ansökan om polistillstånd Länk till annan webbplats.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 171.3 kB.

Undantag – när polistillstånd inte krävs

Polistillstånd krävs inte om du använder allmän plats endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på annans tillstånd. Tillstånd krävs inte heller om du nyttjar allmän plats för ett avsett ändamål, såsom till exempel att bedriva torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. I Härryda kommun gäller detta endast på torget i anslutning till Biblioteksgatan i Mölnlycke. Tilldelning av torgplatser på torgytan görs direkt av kommunen.
Torgplats i Mölnlycke centrum – detta gäller
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 118.5 kB.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 171.3 kB.

Avgifter och andra tillstånd

För tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration. Kommunen tar också ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats, om marken är kommunal.
Taxa för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 140.6 kB.

Tänk på att du kan behöva bygglov för mer varaktigt nyttjande av offentlig plats. Du måste även kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du exempelvis ska sälja livsmedel, handha djur eller spela hög musik. Det behövs tillstånd för servering av alkohol på offentlig plats.