Särskild kollektiv­trafik - färdtjänstresor

Färdtjänstresor är särskilt anpassad kollektivtrafik för dig som på grund av långvarig funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektivtrafik. Varje kommun ansvarar för att färd­­tjänst­resor anordnas inom kommunen, och om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun.

Fr o m 16 augusti samplanerar vi
färdtjänst­resor igen

Följande gäller för färdtjänst och sjukresa

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Du beställer din resa som vanligt.
 • Din resa planeras utifrån vad som gäller för dig, om du inte är ensamåkare kommer du att resa tillsammans med andra. Men vi planerar aldrig in fler än 2 resenärer i ett baksäte.
 • Från och med 8 november kan du sitta i framsätet igen.
 • Bär gärna munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004). Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt.
 • Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Följande gäller för färdtjänst till/från dagverksamhet

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Ni reser max två i personbil och max tre i specialfordon.
 • Bär gärna munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004). Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt.
 • Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Ansök om färdtjänst via e-tjänst

Via e-tjänsten fyller du i din ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST - ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Länk till annan webbplats.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en särskilt anpassad kollektivtrafik för dig som på grund av långvarig funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektiv­trafik. Resmålet kan till exempel vara affären, arbetet, frisören eller till vänner.

Resorna utförs och planeras av Västtrafik.

Varje färdtjänstresa är unik eftersom den planeras efter flera
personers behov. Det innebär att du kan få åka olika vägar mellan samma adresser. Resan kan ta längre tid på grund av att den samplaneras. Fordonet stannar endast för att släppa på eller av andra resenärer.

Resa till och från sjuk- tandvård eller behandling, så kallade sjukresor, räknas inte som färdtjänstresor och utförs av Västra Götalandsregionen.

Ansökan

Ansök via e-tjänst

Via e-tjänsten fyller du i din ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST - ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök med pappersblankett

Du kan även skicka in din ansökan med en pappersblankett.
Pdf-blankett för utskrift Pdf, 411.6 kB.

Läkarutlåtande

Läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning ska alltid skickas med förstagångsansökan. Bifoga läkarutlåtandet som en digital fil i din e-tjänstansökan eller skicka in separat via post.
Läkarutlåtande - pdf för utskrift Pdf, 75.4 kB.

Förnyad ansökan kompletteras med läkar­utlåtande efter begäran från handläggare.

Postadress:
Härryda kommun
Samhällsbyggnad, färdtjänst
435 80 Mölnlycke

Handläggning

Ansökan handläggs hos trafikverksamheten. Det kan ta cirka fyra veckor innan ansökan besvaras. Tillståndsgivarens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Färdtjänsttillstånd

Ditt färdtjänsttillstånd är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat. Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd eller om du ska flytta, kontakta kommunens trafikhandläggare:
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Om färdtjänstresan

När kan du åka färdtjänst?

Du kan resa med färdtjänst alla dagar mellan klockan 05–02.

Beställning

Beställ resan i god tid, tidigast 14 dagar och senast en timma före önskad avresa. Personuppgifter som du lämnar vid beställningen behandlas i enlighet med Västtrafiks integritetspolicy.

Via telefon:
020-91 90 90
Vardagar kl 06–22
Helg kl 08–22

Via webb:
vasttrafik.se/bokaresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via app:
Ladda ner appen ”Västtrafik boka resa” i Google Play eller App Store.

Vid bokning uppge:

 • Namn, personnummer, telefonnummer.
 • Var du vill åka ifrån och till.
 • När du vill åka och vara framme.
 • Om någon reser med dig.
 • Om du har något förflyttningshjälpmedel.
 • Om det är färdtjänst, arbetsresa eller annat.

Vad gäller vid försening?
Om fordonet är mer än 10 minuter sen, ring: 020-91 90 90.

Avbokning/ändring av resa:
Du kan avboka/ändra din resa dygnet runt via telefon, webb
eller app – senast en timma innan resan skulle påbörjas.

Betalning

Du betalar din färdtjänstresa i fordonet innan resan startar med bankkort eller kontanter. Avgiften styrs av Härryda kommuns färdtjänsttaxa.
Avgift för färdtjänst Pdf, 198.8 kB.

Hjälpmedel och bagage

Du får ta med dig det hjälpmedel som du behöver för att resa, till exempel rollator eller rullstol samt bagage motsvarande två matkassar eller en resväska.

Föraren hjälper dig

Du kan få hjälp av föraren att ta dig till och från porten, att ta dig in och ur fordonet, att få på och av säkerhetsbältet samt att ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage.

Ledsagare, medresenär och ledarhund/husdjur?

Har du ledsagare får den personen åka med utan avgift för att
hjälpa dig till och från fordonet samt under färden. Ledsagaren
ska alltid påbörja och avsluta sin resa på samma adress som du
och inte själv ha färdtjänsttillstånd.

Du får ta med dig en medresenär samt egna barn under 12 år.
Medresenären ska alltid påbörja och avsluta resan på samma
adress som du och betalar avgift för sig själv enligt färdtjänsttaxan.
Ledar- och assistanshundar samt husdjur följer med utan kostnad.

Hur många resor har du rätt till?

Färdtjänsttillståndet ger normalt rätt till 30 enkelresor per månad men antalet prövas individuellt.

Hur långt kan du resa med färdtjänst?

Härryda kommuns färdtjänstområde utgörs av alla de kommuner
som geografiskt gränsar till Härryda. Du får resa i:
• Härryda kommun
• Bollebygds kommun
• Göteborgs stad
• Lerums kommun
• Marks kommun
• Mölndals stad
• Partille kommun

Har du frågor om resor utanför färdtjänstområdet, kontakta
kommunens trafikhandläggare:
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Avgifter för färdtjänstresor

Härryda kommuns färdtjänsttaxa har i stort sett varit oförändrad sedan 2011. Efter en genomförd översyn beslutade kommun­fullmäktige den 27 februari 2020 att avgifterna ska höjas från 1 maj 2020.

Indexjusterad färdtjänsttaxa 10 januari 2022 Pdf, 74.2 kB.

Arbets- eller utbildningsresa

För arbets- eller utbildningsresor krävs ett särskilt tillstånd som utfärdas av kommunens trafikhandläggare efter individuell prövning. Betalning för arbets- eller utbildningsresor sker i efterhand via faktura.

Ansökan om arbets-/studieresor eller resor till dag-/daglig verksamhet
Pdf-blankett för utskrift Pdf, 631.7 kB.

Resor till/från dagverksamhet

Det kostar 600 kronor i månaden för resor till och från dagverksamheterna Liljan och Smultronstället.

Exempel: För dig som deltar i dagverksamheten två gånger i veckan blir kostnaden 37,50 kronor per resa.

Sjuk- eller behandlingsresa

Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig i eller utanför Västra Götalandsregionen.
Vid frågor om sjuk- eller behandlingsresor kontakta Kundtjänst sjukresor: 010-47 32 100

Viktigt att tänka på:

 • Visa legitimation för föraren.
 • Var på plats i tid. Fordonet väntar inte på dig.
 • Kom ihåg att avboka din resa om du ändrar dig.
 • Meddela kommunens trafikhandläggare om du byter adress eller om du inte längre har behov av färdtjänst.
Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst inom sex veckor

Garanti: Trafikverksamheten fattar beslut inom sex veckor efter att din kompletta ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kommit in.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Kontakt

Frågor om färdtjänsttillstånd,
adressbyte och resor i en kommun utanför färdtjänst­området:
Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Bokning av färdtjänst:
Via telefon:
020-91 90 90
Vardagar kl 06–22
Helg kl 08–22

Via webb:
vasttrafik.se/bokaresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via app:
Ladda ner appen ”Västtrafik boka resa” i Google Play eller App Store.

Dina synpunkter är viktiga!
Välkommen att ringa
020-91 90 90 eller mejla: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Aktuell information om färd­tjänstresor annonseras i Lokalexpressen Härryda.