Göteborg–Borås, ny dubbelspårig ­järnväg

Karta som visar gröna öppna områden och röda områden i tunnlar där en järnväg för höghastighetståg skulle kunna vara placerade i vår kommun, Bollebygd och Borås. Kartillustration: Trafikverket

Trafikverkets förslag på områden där en järnväg för höghastighetståg skulle kunna vara placerade i vår kommun, Bollebygd och Borås. Klicka för att förstora bilden. Kartillustration: Trafikverket

Planerna pågår för fullt för den nya järnvägen för höghastighetståg mellan Göteborg-Borås. Just nu utreder Trafikverket placeringen av en järnväg som ska stanna i Mölndal och Landvetter flygplats. Det tredje och avslutande samrådet pågår till den 11 juni och alla kan lämna synpunkter.
Under nästa år räknar Trafikverket med att ha ett beslut framme om vilken korridor järnvägen ska gå i.

Den nya järnvägsförbindelsen Göteborg-Borås är en del av planen för en höghastighetsjärnväg mellan de två storstäderna Göteborg-Stockholm. Den kallas även Götalandsbanan och ingår i den nationella planen för transportsystem som regeringen och statliga Trafikverket ansvarar för.

Två korridorval innan flygplatsen

Flera förslag på sträckningar har funnits sedan utredningar startade om för tre år sedan. De alternativ som nu kvarstår genom Härryda kommun är korridorerna Mölnlycke och Tulebo väster om flygplatsen, och korridoren Bollebygd syd vidare mot Borås.
Korridoren Mölnlycke är rangordnad som alternativ nummer 1 och korridoren Tulebo är rangordnad som alternativ nummer 2 (se bilden överst).

Vanliga frågor om planeringen av järnvägen

Både Härryda kommun och Trafikverket får många frågor om planeringen av den nya järnvägen och hur den kan komma att påverka omgivningen.
Här publicerar vi en del av Trafikverkets svar både som film och text.

Trafikverket svarar på vanliga frågor, t ex fastighetsfrågor och störningar i form av buller och skakningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (film på Youtube)

Fastighetsfrågor

Trafikverket informerar om hur en ny järnvägen påverkar fastigheter och vad som händer vid värdeminskning och inlösen. Även frågor om bergvärme besvaras. Trafikverket svarar på vanliga fastighetsfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Buller, vibrationer och stomljud

Påverkan av buller, vibrationer och stomljud under byggnation och när tågen senare trafikerar banan, är en viktig fråga. Det finns riktvärden som gäller vid nybyggnation av väg och järnväg.
Trafikverket svarar på vanliga frågor om miljö och hållbarhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*Stomljud är lågfrekvent ljud från vibrationer i berg som kan överföras till byggnader. Ljuden kan uppstå vid från exempelvis borrning, sprängning eller transporter.

Placering längs med annan infrastruktur, exempelvis riksväg 40 och Kust till kust-banan

Flera undrar varför inte den nya järnvägen kan byggas bredvid befintlig järnväg eller motorväg.
Trafikverket svarar på vanliga frågor om planering och utredning av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås Länk till annan webbplats..

Miljö och biologisk mångfald

Många invånare undrar hur en ny järnväg genom naturområden kommer påverka naturmiljöer.
Trafikverket svarar på vanliga frågor om miljö och hållbarhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om planeringen av den nya järnvägen

För övriga frågor till Trafikverket och för att ta del av en interaktiv karta över utredningsområdet och samrådshandlingarna.
Trafikverkets projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör Härryda kommun i järnvägsfrågan?

Härryda kommuns politiker och samhällsbyggnadssektor följer aktivt Trafikverkets planering och deltar i regelbundna avstämningar med myndigheten.
Härryda kommuns samverkan kring ny järnväg

Kontakt

Hanna Henningsson, planeringsledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
hanna.henningsson@harryda.se

Relaterad information

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg-Borås