Gator och vägar

Det svenska vägnätet består av allmänna, kommunala och enskilda vägar. Ansvaret för enskilda vägar ligger på fastighets­ägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägföreningar.

Foto: Kerstin Ericsson

För gator och vägar i Härryda kommun ansvarar:

  • kommunen för cirka 115 km kommunal väg samt 80 km gång- och cykelväg.
  • enskilda eller vägsamfälligheter för ungefär 590 km väg och
  • Trafikverket för cirka 190 km.

På dessa sidor kan du läsa mer om bidrag till vägar, tillstånd vid vägarbeten och transporter, belysning, och mycket annat. Du kan också göra fel­anmälningar av kommunala gator och vägar, till exempel vid skador i asfalten, nedskräpning, skadade skyltar eller bristande vinterväghållning.