Gator och vägar

Det svenska vägnätet består av allmänna, kommunala och enskilda vägar. Ansvaret för enskilda vägar ligger på fastighets­ägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägföreningar.

Foto: Kerstin Ericsson

För gator och vägar i Härryda kommun ansvarar:

  • kommunen för cirka 115 km kommunal väg samt 80 km gång- och cykelväg.
  • enskilda eller vägsamfälligheter för ungefär 590 km väg och
  • Trafikverket för cirka 190 km.

På dessa sidor kan du läsa mer om bidrag till vägar, kommunens strategi för övertagande av enskilda vägar, tillstånd vid vägarbeten och transporter, belysning, och mycket annat. Du kan också göra fel­anmälningar av kommunala gator och vägar, till exempel vid skador i asfalten, nedskräpning, skadade skyltar eller bristande vinterväghållning.