Härryda kommun i sociala medier

Följ Härryda kommun i sociala medier! Här hittar du information från verksamheterna och tips på aktiviteter och evenemang. Nedan hittar du länkar till alla sociala medier i kommunens regi.

Genom att vara närvarande i sociala medier vill vi underlätta kommunikationen mellan allmänhet och kommun. Genom bland annat Facebook-sidor och Instagram når verksamheterna ut där allt fler av kommunens invånare befinner sig.

Härryda kommuns information på Facebook

Facebook

Restauranger på skolor, förskolor och äldreboenden

Bibliotek, kulturhus