Lyssna

Vilka texter på harryda.se är bra att skriva om till lättläst?

Lättlästa texter är skrivna
så att de är lätta att läsa och förstå.
Texten har korta rader
och inga svåra ord.
Lättlästa texter är bra för dig som;
- ser dåligt
- har dyslexi
- inte kan svenska så bra
- har svårt att förstå

I Härryda kommun ska vi skriva om
en del texter så att de blir lättlästa.
Texterna ska finnas på webbplatsen,
till att börja med.

Vilken text ska skrivas om till lättläst?

*=obligatoriska svar