Taltidning

Är du intresserad av kommunal information, men har svårt att läsa? Då kan du kostnadsfritt prenumerera på taltidningen.

Taltidningen ges ut några gånger om året och är inläst på cd och så kallad daisy-cd. Alla prenumeranter får cd:n hemskickad.

En taltidning är cirka 80 minuter lång. Innehållet hämtas från Härryda kommuns webbplats, kommunens info-blad samt från den lokala pressen.

Vill du prenumerera?

Kontakta Pia Svensson, 031-724 61 03 eller information@harryda.se

Kontakt

För prenumeration, adressändring och frågor:

Pia Svensson, kommunikatör
031-724 61 03
information@harryda.se