Våld och hot i nära relationer

"Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka en annan person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill".
Per Isdal ur "Alternativ till våld"

Vad är våld?

Det finns olika typer av våld:

 • Fysiskt våld, kan vara exempelvis slag, sparkar, fasthållande, knuffar och att förhindra att någon lämnar ett rum.
 • Psykiskt våld kan vara kränkningar, kontroll, isolering och hot. Även hot om eller hot mot husdjur är en form av psykiskt våld.
 • Sexuellt våld kan vara att tvingas till olika sexuella handlingar, våldtäkt eller att mot sin vilja behöva titta på pornografi.
 • Materiellt våld är exempelvis att den som utövar våld gör sönder ägodelar eller förstör saker i hemmet.
 • Ekonomiskt våld är bland annat att inte få ha insyn i den gemensamma ekonomin, att den som utövar våld kontrollerar eller styr över den våldsutsattas ekonomi. Även att tvingas till att teckna avtal eller ta lån är en form av ekonomiskt våld.
 • Latent våld är en våldstyp som inte uttrycks verbalt eller genom handlingar men som är underförstådd genom vetskapen om vad som skulle kunna hända. Blickar, stämning eller kroppsspråk kan göra att den våldsutsatta att anpassar sig efter den som utövar våld. 
 • Digitalt våld kan vara att våldsutövaren kräver tillgång till den våldsutsattes telefon och sociala medie-konton. Det kan också vara att utan vetskap ladda ned olika appar som spårar telefonen eller att kräva att den våldsutsatta alltid finns tillgänglig att nå via telefon.
 • Försummelse, innebär ett aktivt försvårande av vardagen för personer som är beroende av omsorg på grund av funktionsnedsättning eller ålder.

Vad innebär nära relation?

Med närstående menas en person som den utsatta har eller har haft en nära relation med. Det kan handla om både en nuvarande eller före detta partner, men också vara en annan familjemedlem, släkting, bekant eller någon annan.

Vad kan jag göra som anhörig eller vän?

 • Våga se och våga fråga samt tro på det du får höra.
 • Anmäl till polisen. Länk till annan webbplats. Våld i nära relationer är brottsligt och faller under allmänt åtal.
 • Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan vara anonym. Kontaktcenter 031-724 61 00
 • Erbjud personen att kontakta dig.
 • Om det är möjligt, erbjud boende i ett akut läge.
 • Hjälpa personen med att kontakta till exempel socialtjänst, polis, sjukvård, kvinnojour, se kontaktuppgifter nedan.


Hit kan du vända dig för att få råd och stöd:

Socialtjänsten

Hos socialtjänsten kan du få information, råd och stöd. De utreder och kan erbjuda insatser till våldsutsatta vuxna och barn - även i akuta situationer. Du når våldsteamet via Kontaktcenter 031-724 61 00 Länk till annan webbplats.. När socialkontoret är stängt kan du vända dig till socialjouren för akut hjälp på kvällar, nätter och helger 031-365 87 00.

Du kanske har bestämt dig för att lämna din partner, men vet inte hur du ska gå tillväga eller vart du ska ta vägen. Då kan det vara bra att få prata med någon om sin situation och sortera i alla känslor som ofta uppstår. Tillsammans kan ni gå igenom din situation och ditt hjälpbehov, men också göra en risk- och skyddsbedömning. Du kan exempelvis få hjälp med skyddat boende, stöd i att kontakta polis- och sjukvård, få akut ekonomisk hjälp och få information om övriga verksamheter dit du kan vända dig.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats. är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Den har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Kvinnofridslinjen nås på 020–50 50 50

Kvinnojouren Frideborg

Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda Länk till annan webbplats. är ett skyddat boende och en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnojouren Frideborg nås på 031-27 10 89 Länk till annan webbplats.

Polis

Om du är utsatt för våld kan du vända dig till polisen för att göra en polisanmälan. Information om brott i nära relationer och hur du gör en polisanmälan. Länk till annan webbplats.
Du kan också ringa 114 14. Vid akut situation ring 112.

Sjukvård

Du kan vända dig till din vårdcentral för rådgivning, stöd och behandling. Är inte vårdcentralen öppen, kontakta akutmottagningen.
Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på 1177

Brottsofferjour

Till brottsofferjouren kan du som är utsatt för brott, anhörig eller vittne vända dig för att få stöd. Brottsofferjouren hjälper dig att få kontakt med rätt personer och stöttar dig i praktiska saker som att reda ut vilka möjligheter till ersättning som finns, hur du överprövar en nedlagd polisutredning och med mera.

Härryda ingår i Brottsofferjouren Storgöteborg och erbjuder bland annat:

 • råd och vägledning
 • information om rättsprocessen
 • hjälp att söka ersättning
 • stöd inför, under och efter förhandling

Brottsofferjouren Storgöteborg Länk till annan webbplats.

Barn och unga brottsoffer

Webbplatsen Jagvillveta.se Länk till annan webbplats. vänder sig till barn och unga som lever med våld omkring sig eller själv har utsatts för våld. Webbplatsen har tre ingångar beroende på i vilken ålder du är: under 8 år, 8–13 år och 14–17 år. Bakom webbplatsen står Brottsoffermyndigheten.

Stöd vid våldtäkt eller andra sexuella övergrepp

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.
Storasyster Länk till annan webbplats.

Kontakt

Relationsvåldshandläggare
Amanda Berggren, socialsekreterare
031-724 68 50
amanda.berggren@harryda.se

Charlotta Lindblom, socialsekreterare
031-724 68 41
charlotta.lindblom@harryda.se

Christina Andersson, behandlare
031-724 89 60 christina.andersson2@harryda.se

Berit Svahn Andersen
1:e socialsekreterare
031-724 68 15
berit.svahn.andersen@harryda.se

Kontaktcenter

031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Socialjouren efter kontorstid 031-365 87 00

Viktiga telefonnummer