Du som utsätter andra för våld

Våld i nära relationer kan se ut på många sätt. Allt våld sitter inte i nävarna. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt eller digitalt. Utsätter du någon? Ett våldsamt beteende går att förändra och det finns hjälp att få.

Vi vänder oss till dig som:

  • har svårt att kontrollera din ilska
  • har använt någon form av våld mot din partner eller före detta partner
  • har bevittnat eller blivit utsatt för våld som barn och känner rädsla för att upprepa våldet mot någon närstående eller andra
  • inte har använt våld men känner rädsla för att göra det
  • är orolig för att barn som finns med i bilden far illa utifrån något av ovanstående

Stöd:

Stödsamtal

Socialtjänsten erbjuder enskilda stödsamtal. Kontakta enhet för familjestöd via kontaktcenter 031-724 61 00