Stöd och jourmottagning

Nedan hittar du olika former av stöd och hjälp för både akuta och mindre akuta situationer.

Akuta situationer

Om du eller någon annan behöver omedelbar hjälp och det är fara för liv, egendom eller miljö ska du ringa 112.

Socialtjänst och socialjour

Under kontorstid: Du kan nå en socialsekreterare inom kommunens socialtjänst via kontaktcenter:
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Kvällstid och helger: Då kontaktar du socialjouren i Göteborgs stad:
031-365 87 00

  • Vardagar kl 16.30-08.00
  • Fredagar från och med kl 15.00 till måndagar kl 08.00
  • Helgdagsafton från kl 15.00 och helgdagar fram till efterföljande vardag kl 08.00

Psykiska problem

Om du själv eller en anhörig hamnar i en akut kris och drabbas av psykiska problem, ska du i första hand vända dig till sjukvården. Ring 112.

Sjukvårdsrådgivning

Ringer du Sjukvårdsrådgivningens kortnummer 1177, kan du prata med en sjuksköterska om vad som hänt och som lotsar dig vidare om det behövs. Mer information om bland annat adresser till vårdcentraler och akutmottagningara hittar du på deras webbplats.
1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning tar emot personer över 18 år med akuta psykiatriska besvär och som är i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk heldygnsvård.
Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats.

Måndag-söndag, dygnet runt: 031-342 10 00

Besöksadress: Journalvägen 5, plan 2, 416 50 Göteborg

Kontaktpunkt psykiatri

Ett telefonnummer för alla vårdärenden: 031-343 63 00, vardagar mellan klockan 07.30-17.00.

För dig som hotas eller blir kontrollerad

Om du känner dig kontrollerad, isolerad eller kränkt i din relation, eller om du upplever hot eller våld inom familjen kan du vända dig till socialtjänsten. I akuta fall, ring alltid 112.
Kontaktcenter: 031-724 61 00
Våld och hot i nära relation

Krisberedskap

Kommunen ska ha beredskap att möta de krissituationer som kan uppstå till följd av stora olyckor, onormala väderförhållanden eller andra händelser som hotar invånarnas säkerhet. Kommunen är enligt lag skyldig att ha en organisation för att hantera kriser.
KrisberedskapRelaterad information

Framsidan av broschyren "Vi finns här!"

Vi finns här!

I broschyren "Vi finns här!" finns fler kontaktuppgifter för råd, stöd och hjälp i olika situationer i livet. Du hittar broschyren på bibliotek och vårcentraler i kommunen, liksom i kommunhusets reception.