Fortsatt hantering av coronapandemin inom socialtjänsten

Efter 29 september återgår många av kommunens verksamheter i möjligaste mån till det normala. Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter kvarstår däremot befintliga smittskyddsåtgärder tills vidare.

Fortsatt fokus att skydda äldre och sköra mot covid-19

Vaccinering av tredje dosen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos vaccin mot covid-19 till alla som är 18 år eller äldre. Först ut att få den tredje dosen är personer på äldreboenden, inom hemtjänst, hemsjukvård samt LSS.
Nu får äldre en tredje dos vaccin mot covid-19

Smittskyddsrutiner behålls

 • Besökare på äldreboenden måste även fortsättningsvis förboka sitt besök och följa besöksrutinerna.
  Äldreboenden
 • Besökare på gruppbostäder behöver kontakta boendet och förvarna om sitt besök samt följa besöksrutinerna.
  Gruppbostäder
 • All personal som arbetar inom vårdnära verksamheter erbjuds och uppmanas att även fortsättningsvis att ta ett antigentest innan de går på sitt arbetspass.
 • Fortsatt användning av skyddsutrustning i verksamheterna enligt gällande rutiner.
 • Smittspårningsrutiner gäller även efter den 29 september.

Försiktig öppning av verksamheter

 • Äldreträffar skalar upp inomhusaktiviteterna, men med fortsatt begränsning av antalet deltagare.
  Äldreträffar
 • Daglig verksamhet inom funktionsstöd öppnar gradvis.

Följer utvecklingen

Härryda kommuns krisledning och socialtjänstens ledning fortsätter att bevaka utvecklingen och vidta åtgärder vid behov.

Information från myndigheter

1177.se - symtom på covid 19 Länk till annan webbplats.

Folkhalsomyndigheten.se: Det här gäller från och med den 29 september Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Covid-19 – så arbetar Härryda kommun