Sjukvård och tandvård

Om du blir sjuk och behöver hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral i primärvården. Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård.

1177.se Länk till annan webbplats. kan du läsa om sjukdomar och egenvård, söka mottagningar, välja vårdcentral och ta kontakt med din vårdgivare. Du kan även ringa till Sjukvårdsrådgivningen på 1177 om du behöver råd av sjuksköterska om skador eller sjukdomar. Telefonen är öppen dygnet runt.

Vid allvarlig sjukdom eller olycka - ring SOS Alarm på 112.

Kontakt

Sjuksköterskeenhet
Lars-Göran Lind, enhetschef
031-724 61 71
lars-goran.lind@harryda.se
Rehabenhet
Malin Borg, enhetschef
031-724 65 76
malin.borg@harryda.se

MAS och MAR
Elin Hagström Russell, (tf) medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
031-724 61 43
elin.hagstrom.russell@harryda.se
Niclas Sjöström, medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
031-724 61 26 niclas.sjostrom@harryda.se