Nyanlända och integration

Härryda kommun ansvarar för dels vuxna och familjer som har fått uppehållstillstånd, dels för asylsökande ensamkommande barn.

Ordförklaringar

Ankomstboende är Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Asylsökande är personer som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket.

Ensamkommande barn och unga är asylsökande personer under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar/vårdnadshavare.

Nyanlända är personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Transitboende är ett tillfälligt boende för barnfamiljer/ensamkommande barn som bor här en kortare tid i väntan på placering i annan kommun under tiden som asylansökan prövas.

Länkar

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Jenny Tyter, integrationssekreterare
031-724 61 74 jenny.tyter@harryda.se

Malin Johansson, integrationssekreterare 
031-724 84 73 malin.johansson1@harryda.se

Rezhna Alissio, integrationshandläggare
031-724 86 65 
rezhna.alissio@harryda.se

Carin Samuelsson, enhetschef
031-724 84 06 carin.samuelsson@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se