Ungdomar och missbruk

Behöver du som ungdom hjälp att bryta dina alkohol- och drogvanor? Är du orolig för att en ungdom under 18 år eller en gymnasieelev missbrukar alkohol eller droger?

Du kan vända dig till socialtjänsten där du kan få stöd och information och hjälp med drogkartläggning och drogtester. Socialtjänsten kan även bli inkopplad genom att det görs en anmälan till exempel från anhöriga, skola, sjukvård eller polis.

Tillsammans med mottagningssekreterarna går vi igenom situationen och vad för stöd som kan behövas, inom och/eller utanför socialtjänsten. Mottagningssekreterarna beslutar om en utredning ska inledas.

Samverkan sker med enhet för familjestöds personal för att ge det stöd som behövs.  

Både du som förälder och du som ungdom är välkommen att kontakta oss!