Lyssna

Konsumentvägledning

Har du frågor eller behöver vägledning i din roll som konsument? Genom Hallå konsument kan du få hjälp med frågor om köp av varor och tjänster, om villkor i avtal, om reklamationer och om att handla hållbart. Nedan hittar du även information om vart du kan vända dig om du behöver juridisk hjälp.

Hallå konsument – upplysningstjänst

Upplysningstjänsten Hallå konsuments logotyp

På webbplatsen Hallå konsument hittar du information om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Kontakta Hallå konsument på telefon eller chatt alla vardagar. Hallå konsument samordnas av Konsumentverket.

Hallå konsuments webbplats - länk till annan webbplatshallakonsument.selänk till annan webbplats

Härryda kommun har från den 1 april 2021 ingen konsumentvägledning i egen regi – se nyhet: Konsumentvägledningen byter form

Juridisk hjälp

Om du behöver juridisk hjälp, börja med att undersöka vilken hjälp du kan få av ditt försäkringsbolag. I många hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i båt- och bilförsäkringar ingår rättsskydd. Om du är medlem i ett fackförbund kan det även ingå rättsskydd där.

Har du inte något av detta kan du ha rätt till rättshjälp eller rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Information om rättshjälp och rådgivning på Sveriges Domstolars webbplatslänk till annan webbplats

Notarius publicus

Notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare” och är en enskild person som Länsstyrelsen utser, oftast kopplad till en viss kommun.

Notarius publicus kan bland annat hjälpa till med:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina tjänster.
Länsstyrelsen har en förteckning över de personer som är utsedda att vara Notarius publicus i länet.

Länsstyrelsens webbinformation om Notarius publicuslänk till annan webbplats

Portal till svensk rättsinformation

Lagrummet.selänk till annan webbplats är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här kan du hitta rättsinformation från:

  • regeringen
  • riksdagen
  • högre domstolar
  • statliga myndigheter.

På lagrummet.se finns även en del internationell information.