Lyssna

Konsumentvägledning

Till konsumentvägledaren kan boende i Härryda kommun vända sig med frågor och problem som hör ihop med sin konsumtion. Rådgivning ges även till företagare som har frågor som främst är relaterade till ett förhållande gentemot konsumenter.

Medborgarna ska bli medvetna konsumenter på såväl den privata som den offentliga marknaden som i sin tur leder till att man får större möjligheter att tillvarata sin rätt. I de flesta kommuner finns kommunal konsumentvägledning.

Konsumentvägledningen inriktar sig på:

  • Individuell rådgivning och information: genom telefon, e-post, brev/fax samt genom besök
  • Kunskapsförmedling: genom studiebesök, föreläsningar, externa utbildningar och medverkan i media
  • Utåtriktade/förebyggande aktiviteter: medverka i aktiviteter typ Centrumdagar, kort sagt, finnas där människor finns
  • Omvärldsbevakning/omvärldsanalys: hela tiden vara uppdaterad på de förändringar som sker i samhället

Mer råd och information lämnas av konsumentvägledare Lars Sundling.

Kontakt

Lars Sundling, konsumentvägledare
031-724 61 80
konsument@harryda.se