Konsumentvägledning

Har du frågor eller behöver vägledning i din roll som konsument? Det är inte lätt att hitta rätt bland alla lagar och bestämmelser. 

Konsumentvägledning kan du få genom att besöka Konsumentverkets tjänst Hallå konsument.

Där kan du få hjälp med vad du ska tänka på när du planerar ett större inköp, så som ett hus eller en bil. Du kan också få information om vilka rättigheter du har som konsument. Inom följande områden kan du få kostnadsfri rådgivning:

  • råd före köp av vara
  • råd före köp av tjänst, exempelvis hantverkstjänster
  • öppet köp och bytesrätt
  • hållbar konsumtion.

Juridisk hjälp

Om du behöver juridisk hjälp ska du börja med att undersöka vilken hjälp du kan få av ditt försäkringsbolag. I många hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i båt- och bilförsäkringar ingår rättsskydd. Om du är medlem i ett fackförbund kan det även ingå rättsskydd där.

Har du inte något av detta kan du ha rätt till rättshjälp eller rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Information om rättshjälp och rådgivning på Sveriges Domstolars webbplats Länk till annan webbplats.

Portal till svensk rättsinformation

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation och det finns även en del internationell information. Här kan du hitta rättsinformation från:

  • regeringen
  • riksdagen
  • högre domstolar
  • statliga myndigheter.

Lagrummet.se Länk till annan webbplats.