Hjälpmedel och bostadsanpassning

Äldre man med rullator

Foto: Scandinav/Sofia Byström

Har du en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som begränsar dig i din vardag? Då kan du ha behov av rehabilitering till exempel träning, hjälpmedel eller anpassning av din bostad.

Rehabilitering och hjälpmedel

På Rehab arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter. Vi arbetar för att du ska förbättra eller bibehålla dina funktioner, aktivitetsförmåga och självständighet så långt det är möjligt. Vi gör hembesök om du inte klarar av att ta dig till vårdcentralen.
Rehabilitering och hjälpmedel

Bostadsanpassning

Du som är rörelsehindrad eller har någon typ av funktionsnedsättning kan få bidrag från kommunen för att anpassa din bostad. Syftet med bidraget är att göra det möjligt för dig att leva ett självständigt liv i din bostad.
Vanliga frågor om bostadsanpassning och hur du ansöker om bidrag för bostadsanpassning

Kontakt

Rehab Härryda kommun
031-724 65 65
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.30-9.30
Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Bostadsanpassningsbidrag
Vid frågor under ärendets gång:
Ingela Hernius, handläggare
031-724 62 39
ingela.hernius@harryda.se