Lyssna

Kostnadsfri "fixartjänst" för dig som fyllt 70 år

Mats Svensson, fixare.

Mats Svensson ansvarar för fixartjänsten. Foto: Ingemar Nyborg

Fixartjänsten under coronapandemin

Under coronapandemin utför fixartjänsten endast uppdrag där det finns stor risk för fall, som att fästa lösa sladdar, ta bort mattor eller arbeten som kräver stege som till exempel byte av glödlampor. Endast uppdrag där fysiskt avstånd kan garanteras utförs.

I Härryda kommun finns en fixartjänst som kostnadsfritt hjälper dig med enklare inomhusarbeten som till exempel byte av glödlampor, proppar, gardiner eller sätta upp tavlor. Många vill också ha hjälp med att sätta halkskydd i trappan eller ta bort mattor - enkla sätt att förebygga fallolyckor.

Arbeten som innebär speciella yrkesmässiga kunskaper utförs inte, till exempel ombyggnation eller målning/tapetsering. Tjänsten är kostnadsfri och riktar sig till dig som fyllt 70 år oavsett om du har hemtjänst eller inte.

Säkerhetsrond erbjuds 

När du anlitar fixaren finns det även möjlighet att göra en så kallad säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom en checklista där ni tittar på till exempel brandsäkerhet och fall- och halkrisker. I checklistan, som du får ta del av, noteras eventuella brister som bör åtgärdas.  

Läs en kort presentation av Mats Svensson, fixare

Kontakt

Mats Svensson, fixare
telefontid mån–fre kl 8–9:
031-724 67 47
mats.svensson@harryda.se