Hjälp i hemmet

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hjälp i hemmet.

Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Du kan till exempel få hjälp med leverans av dagligvaror och andra serviceinsatser eller personlig omvårdnad.

Det är ditt individuella behov som avgör vilken typ av hemtjänst du får samt hur ofta du får den.

Kontakt och telefontider

Kontaktcenter
031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

måndag-onsdag 8-16.30
torsdag 8-18
fredag 8-15