Funktionsnedsättning

Personal och brukare är ute och promenerar

Foto: Anna Sigvardsson

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Här kan du läsa mer om de insatser som du kan ansöka om och vilket stöd du kan få:

Kontakta socialtjänsten för mer information

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04

camilla.naslund@harryda.se

Karin Krafft, handläggare
031-724 64 25 karin.krafft@harryda.se

Matilda Rasmussen, metodhandledare
031-724 61 08 matilda.rasmussen@harryda.se

Mimmi Palmnäs, metodhandledare
031-724 61 31
mimmi.palmnas@harryda.se

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke