Verksamheter för stöd och hjälp

För dig som bor i Härryda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Socialtjänstens enhet för förbyggande och service

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
Enhet för förebyggande och service
Kontaktcenter 031-724 61 00

Familjecentralen

På familjecentralen finns barnmorskemottagning (tidigare MVC), barnavårdscentral (BVC), socialtjänstens familjebehandlare och öppen förskola samlade under ett tak, för ett lättillgängligt stöd till blivande föräldrar och till småbarnsföräldrar och deras barn.
Öppna förskolor och familjecentraler

Ring och prata med familjebehandlare om oro eller svårigheter i föräldraskapet. Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Skolhälsovården

Till skolhälsovården kan både elever och föräldrar vända sig för att få stöd och råd i frågor om hälsa, utveckling och skolrelaterade problem. Skolhälsovården kan erbjuda enklare sjukvårdsinsatser.
Skolhälsovården 

Utvecklings- och stödenheten för förskola och grundskola

Utvecklings- och stödenheten samverkar med förskolor och skolor i Härryda kommun där respektive rektor har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet. Skolsköterskor, kuratorer och övriga specialpedagoger arbetar i de pedagogiska områdena och nås på respektive skola.
Barn- och elevhälsa

Sjukvårdsrådgivningen 

Dygnet runt kan du ringa för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig. Telefon 1177.
Sjukvårdsrådgivningen Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen i Mölnlycke finns för dig som önskar råd och hjälp med frågor som rör sexualitet, relationer, den egna kroppen, preventivmedel, könssjukdomar, graviditet med mera.
Ungdomsmottagningen

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

På Barn- och ungdomsmedicin i Mölnlycke arbetar sköterskor och läkare med specialistkompetens inom barn och ungdomsmedicin, dietist samt psykolog.
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomspsykiatri

Mottagningen bedriver en allmän barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Vi har en helhetssyn där vi beaktar barns och ungdomars hela livssituation, familj, skola och fritid.
Barn- och ungdomspsykiatri Länk till annan webbplats.

1177

Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.
1177.se Länk till annan webbplats.

Socialjour

Kvällar, nätter, helger 031-365 87 00

Ungdomsmottagningen UMO

Ungdomsmottagningen på nätet UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
UMO Länk till annan webbplats.

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Till BRIS kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Telefon 116 111
BRIS Länk till annan webbplats.

HBTQ-jouren

För dig som är hbtq-person och har blivit utsatt för kränkningar, hot och våld. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna. Telefon 020-34 13 16
HBTQ-jouren Länk till annan webbplats.

Stöd vid våldtäkt eller andra sexuella övergrepp

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.
Storasyster Länk till annan webbplats.

Kontakt

Socialsekreterarna i mottagningsenheten,
031-724 68 18

  • Måndag, tisdag, onsdag 8.30-11.45 och 13.15-15.30
  • Torsdag 8.30-11.45 och 13.15-17.00
  • Fredag 8.30-11.45

Kontaktcenter 031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Besöksadress:

Enhet för förebyggande och service
Familjehuset, Hönekullavägen 15, Mölnlycke

Enhet för utredning och skydd
Råda torg, Mölnlycke