Kontaktfamilj och kontaktperson

Många människor har en ansträngande livssituation som ibland ytterligare försvåras av bristen på nätverk som kan avlasta och stötta. Det kan vara ensamstående föräldrar som behöver avlastning och ibland också stöd i sin föräldraroll, familjer som drabbats av sjukdom eller andra svårigheter i skolan eller med kamrater.

Gemensamt för de som är extra sårbara en kortare period eller över en längre tid, är att de har behov av att ha någon att prata med och få stöd av. Hur behovet av kontakt ser ut kan däremot variera mycket.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att man tar emot ett barn eller syskon i sitt hem någon helg i månaden. Ibland ingår även en vecka på sommaren. Uppdragets syfte är oftast att utöka barnens nätverk med flera vuxna förebilder. Barnen får ta del av en annan familjs vardag och får annan stimulans och andra aktiviteter än hemma.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att under en kortare eller längre tid ställa upp och stödja en ung människa. Att bli en vuxen förebild, någon som har tid att lyssna och visar på alternativ i tillvaron. Man brukar träffas några timmar per vecka.

Just nu söker vi lite extra efter unga vuxna kontaktpersoner. Du är ansvarsfull, har lätt för att skapa kontakt och är intresserad av barn och unga. Har du någon erfarenhet av barn och unga i allmänhet eller barn/unga med särskilda behov i synnerhet så är det förstås ett extra plus. Några av barnen/ungdomarna som väntar har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller en ADHD-diagnos.

Vad krävs för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Det ställs inga krav på utbildning för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Man bör ha en stabil social situation och personlig mognad. Att ha engagemang och intresse för andra människor och ett tidsmässigt utrymme är också viktigt.

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Utredning

Socialtjänsten har skyldighet att utreda den person eller familj som har anmält sitt intresse för ett kontaktuppdrag. Vi hämtar också uppgifter från polis- och socialregister samt från kronofogdemyndigheten. Visar det sig att alla är intresserade av ett samarbete, förs man in i vårt register i väntan på ett kontaktuppdrag.

Ersättning till kontaktfamilj eller kontaktperson

Härryda kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Man blir inte anställd utan får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning som beräknas efter barnets behov. Man får stöd i sitt uppdrag av en socialsekreterare.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Pojke som kramar sin pappa eller sin familjehemspappa.

Att vara familjehem kräver både tid, engagemang och tålamod, men är också väldigt berikande. Foto: Matilda Holm

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00

Monica Rohland, socialsekreterare
031-724 6814 monica.rohland@harryda.se

Linda Dalenius, enhetschef
031-724 82 77
linda.dalenius@harryda.se
Besöksadress
Råda torg, Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se