Familjehem

illustration av en trygg familj

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem.

Vilka barn/ungdomar behöver bo i familjehem?

Barn och ungdomar upp till 18 år kan placeras i familjehem på grund av att föräldrarna inte kan tillgodose deras behov. Det kan vara brister i omsorgen som uppkommit genom missbruk, psykisk sjukdom eller annat. I andra fall är barnets egna problem så stora att en placering är nödvändig.

Kan din familj bli ett familjehem?

Att vara familjehem kräver både tid, engagemang och tålamod, men är också väldigt berikande!

Alla blivande familjehem utreds noga av en familjehemssekreterare. Ett familjehem bör helst ligga inom tio mils avstånd från Härryda kommun för att kontakten med barnets biologiska nätverk och med socialtjänsten ska vara möjlig. Ett gott samarbete mellan familjehemmet och barnets föräldrar är viktigt för att placeringen ska fungera på bästa sätt. 

Oftast föredrar vi att det finns två vuxna i familjen men det är inget krav. För en del barn fungerar det utmärkt med en ensamstående vuxen.

Vilket stöd ger socialtjänsten?

En familjehemssekreterare har regelbunden kontakt med familjehemmet genom besök och telefonsamtal. Barnet har en egen barnsekreterare som ansvarar för att barnets behov tillgodoses samt för kontakt med barnets biologiska föräldrar. Handledning och uppföljning är ett stöd som sker både med barn och familjehemsföräldrar tillsammans samt var för sig. Socialtjänsten erbjuder även utbildning och grupphandledning till familjehemmet. Varje år inbjuds till flera tema- och cafékvällar.

Ersättning till familjehemmet

Härryda kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer om ersättningar till familjehem. Omfattande uppdrag kan ibland motivera en högre arvodering. Som familjehem är man inte anställd utan får ett uppdrag där arvodet, det vill säga ersättningen för arbetet, är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. En omkostnadsersättning, som beräknas utifrån barnets behov utgår också. Denna del är skattefri.
Ersättning familjehem, Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats Länk till annan webbplats.

"Behandlingsfamilj" - särskilt erfarna familjehem

Ibland behöver vi erfarna familjehem med extra kunskap. Här krävs också att en vuxen kan vara hemma på heltid.
Behandlingsfamilj

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan.
Intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Elisabeth Silomäki Hermansson,
1:e socialsekreterare
031-724 61 09
elisabeth.silomakihermansson@harryda.se

Linda Dalenius, enhetschef
031-724 82 77
linda.dalenius@harryda.se

Kontaktcenter 031-724 61 00

Besöksadress

Råda torg, Mölnlycke

Postadress

Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke

Externa länkar