Faderskap och föräldraskap

Kort tid efter barnets födsel skickar Skatteverket information om det nyfödda barnet till den kommun där barnet är folkbokfört. Det är sedan kommunens skyldighet att fastställa eventuellt faderskap/föräldraskap.

Är barnets föräldrar man och kvinna och gifta sker fastställande av faderskap per automatik utan att ni behöver göra något. Då blir ni automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och ni får gemensam vårdnad.

Bekräfta faderskapet/föräldraskapet

Om du som fött barnet inte är gift, eller om du lever i ett samkönat äktenskap, är det bara du som automatiskt registreras som förälder till barnet. Du kommer att bli kontaktad och få information av kommunen efter barnets födelse för att boka tid för att bekräfta faderskapet/föräldraskapet.

Ärenden som kräver lite mer omfattande handläggning, till exempel om man inte är sammanboende, om den ena föräldern är okänd eller avliden kommer att hanteras av den samordnade familjerätten i Partille från oktober: Familjerätt i samverkan Länk till annan webbplats.

Partille Kundcenter: 031-792 10 00

Det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet får juridiska band även till den andra föräldern. Det är möjligt att ansöka om gemensam vårdnad i samband med att faderskap/föräldraskap fastställs.

Kontakt

Kontaktcenter: 031-724 61 00

Besök: Råda torg, Mölnlycke

Postadress:
Socialtjänsten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke

Relaterad information

Externa länkar