Adoption

Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn och som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

Om du vill adoptera ett barn från utlandet måste du ha ett medgivande från välfärdsnämndens myndighetsutskott.
Myndighetsutskott

För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Sökandens ålder är dock en av de omständigheter som ska beaktas vid en helhetsbedömning om sökanden är lämpad att adoptera. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende eller som ensamstående. Bor du tillsammans med någon ansöker ni tillsammans.

De som önskar adoptera måste genomgå en föräldrautbildning. Om det är ett par som söker ska båda ha deltagit i utbildningen.  

När du har funderingar på att adoptera

Om du är intresserad av att adoptera är du välkommen att kontakta en familjerättssekreterare för att boka tid för ett informationssamtal. Samtalet handlar bland annat om dina egna tankar kring adoption, adoptionsförfarandet, den obligatoriska föräldrautbildningen, hur en medgivandeutredning går till och vad den innehåller samt socialtjänstens roll i adoptionsprocessen.

Föräldrautbildning inför adoption

Utbildningen syftar till att de som önskar adoptera ett barn ska få kunskap och möjlighet att få insikt om adopterade barn och deras behov samt bli införstådda med adoptionens innebörd för dem själva och barnet.

Vi rekommenderar att du genomgår föräldrautbildningen innan du bestämmer dig för att ansöka om medgivande.        

När du har bestämt dig för att ansöka om medgivande

En skriftlig ansökan om medgivande för adoption skickas eller lämnas till socialtjänsten. Blankett för detta finns på myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF Länk till annan webbplats..

En familjerättssekreterare gör sedan en medgivandeutredning som utmynnar i ett skriftligt beslutsunderlag. Det är kommunens sociala myndighetsnämnd som ska besluta om det är förenligt med barnets bästa att bevilja medgivande. Medgivandeutredningen är också den presentation av dig som adoptivförälder som du sedan skickar till det land du väljer.    

Även adoption av barn du redan har en relation till, så kallad närståendeadoption kan förekomma.

Mer information

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF Länk till annan webbplats.
Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
Försäkringskassan Länk till annan webbplats.
1177.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00

familjeratt@harryda.se

Helena Engberg,
familjerättssekreterare
031-724 67 46
helena.engberg@harryda.se

Malin Söderling, familjerättssekreterare
031-724 67 45
malin.bertilsson.soderling@harryda.se

Linda Dalenius, enhetschef
031-724 82 77
linda.dalenius@harryda.se

Besöksadress
Kommunhuset, Råda torg Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se