Stöd till familjen

Att vara förälder eller annan viktig vuxen i ett barns liv är en stor och viktig uppgift. De vuxna som ett barn har en nära relation till är barnets viktigaste resurs. Alla familjer kan ibland behöva råd, stöd och hjälp på olika sätt, både när det gäller små och stora frågor. Behoven kan se olika ut i olika situationer och kan också förändras över tid när ett barn växer upp.

Här har vi samlat de verksamheter och aktörer som arbetar för att stärka barn, unga och familjer i Härryda kommun. Kontaktuppgifter hittar du via länkarna till varje verksamhets sida. Kontakta oss gärna när du känner att du eller ditt barn behöver stöd.

0–6 år

Öppna förskolan

Öppna förskolan fungerar som en mötesplats för både barn och vuxna där nya kontakter knyts och frågor kring föräldraskap och annat som hör livet till är en viktig del. Verksamheten riktar sig till olika målgrupper så som 0-6 år, Baby, "Unga föräldrar", se respektive öppen förskolas schema.
Öppna förskolor och familjecentraler

Familjecentraler

Familjecentraler är mötesplatser för familjer som väntar eller som har barn i åldern 0–6 år. Här finns barnmorskemottagning, BVC, öppna förskolan och enhet för familjestöd samlade under ett och samma tak. I Härryda kommun finns tre familjecentraler.

7–12 år

SAMSS-teamet

SAMSS-teamet (samverkan skola och socialtjänst) arbetar med elever och familjer där det finns behov av stöd både i skolan och i hemmet.
SAMSS-teamet

Socialtjänst, skola, polis och fritid

Socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) arbetar tillsammans för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon. Målet är en fungerande skolgång och ett tryggt liv för barn och unga, fritt från kriminalitet och droger.
SSPF

Nätverksmöte

Nätverksmöte är ett sätt att mötas för att hitta gemensamma vägar framåt. Föräldrar, skolpersonal eller andra personer inom kommunen eller hälso- och sjukvården kan ta initiativ till ett nätverksmöte. Mötena leds av utbildade nätverksledare, anställda av Härryda kommun.
Nätverksmöte

13–20 år

SAMSS-teamet

SAMSS-teamet (samverkan skola och socialtjänst) arbetar med elever och familjer där det finns behov av stöd både i skolan och i hemmet.
SAMSS-teamet

Socialtjänst, skola, polis och fritid

Socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) arbetar tillsammans för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon. Målet är en fungerande skolgång och ett tryggt liv för barn och unga, fritt från kriminalitet och droger.
SSPF

Nätverksmöte

Nätverksmöte är ett sätt att mötas för att hitta gemensamma vägar framåt. Föräldrar, skolpersonal eller andra personer inom kommunen eller hälso- och sjukvården kan ta initiativ till ett nätverksmöte. Mötena leds av utbildade nätverksledare, anställda av Härryda kommun.
Nätverksmöte

Ungdomsmottagning

Mölnlycke ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Tonårsparlören

Tips och tankar kring tonåringar och alkohol.
Tonårspalören Länk till annan webbplats.

IQ

Fakta, tips, tester och filmer kring tonåringar och alkohol.
IQ Länk till annan webbplats.

Tänk om

Fakta och tips om föräldrarollen, tonåringar och alkohol.
Tänk om Länk till annan webbplats.

0-20 år

Mer stöd och andra aktörer

Kontakt

Socialsekreterarna i mottagningsenheten
031-724 68 18

  • Måndag, tisdag, onsdag 8.30-11.45 och 13.15-15.30
  • Torsdag 8.30-11.45 och 13.15-17.00
  • Fredag 8.30-11.45

Jennie Gustavsson, enhetschef
jennie.gustavsson@harryda.se

Susanne Grabe, verksamhetschef
susanne.grabe@harryda.se

Kontaktcenter 031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Besök:
Enhet för förebyggande och service
Familjehuset, Hönekullavägen 15, Mölnlycke

Inspiration, aktiviteter och stöd för dig som är viktig vuxen i Härryda kommun.