Trygghetscirkel - ett föräldrastödsprogram i grupp

Trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram som utgår från anknytningsteori och baseras på forskning om hur föräldrar och barns relation kan stärkas och stödjas.

Trygghetscirkeln lägger fokus på dig som förälder och vad du kan ge ditt barn, till exempel en stärkt självkänsla. Vi betonar vikten av att nå en trygg anknytning till ditt barn.

Så här går det till:

  • Gruppen består av cirka 8-10 deltagare
  • Vi träffas vid åtta tillfällen à 1,5 timma
  • Vi varvar film och teori med samtal i grupp
  • Du väljer själv hur mycket du vill dela av egna erfarenheter
  • Tystnadsplikt gäller, det som sägs i gruppen stannar i gruppen.
  • Gruppen leds av familjebehandlare från enhet för förebyggande och service

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Information och intresseanmälan

Kontaktcenter 031-724 61 00 socialtjansten@harryda.se

Relaterad information

Familjebehandling

Stöd till familjen