Särskild förordnad vårdnadshavare

Särskild förordnad vårdnadshavare får det barn/ungdom vars vårdnadshavare inte finns i livet eller blivit fråntagen sin rätt att vara det. Ensamkommande flyktingbarn med permanent uppehållstillstånd tilldelas också en sådan vårdnadshavare.

Under asylprocessen har ensamkommande flyktingbarn en god man. Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare är ungefär detsamma som god man, men med skillnaden att barnet nu vet att det får stanna i landet. Barnet har en särskild förordnad vårdnadshavare till dess att det fyller 18 år.

För barnets talan

Att vara särskild förordnad vårdnadshavare innebär att du är den juridiskt ansvariga personen som ska tillvarata barnets rättigheter, skyldigheter och föra barnets talan. Du behöver därmed känna till barnets inställning i viktiga frågor. Du har möjlighet att ordna pass, eftersöka och ansöka om att anhöriga ska kunna komma till Sverige om det är barnets vilja, vara med vid till exempel möten med skolan och socialtjänsten. Du har även rätt att besluta i större hälso-, tandvårds- och sjukvårdsfrågor.

Har ansvar för barnets ekonomi

Som särskild förordnad vårdnadshavare har du hand om barnets ekonomi, är skyldig att ansöka om de bidrag barnet har rätt till samt ska ta del i hur pengarna ska användas. Du har även en redovisningsskyldighet inför överförmyndarnämnden. Oftast har inte de ensamkommande flyktingbarnen några större tillgångar eller skulder som behöver tas om hand.

Vara tillgänglig för kontakt

En särskild förordnad vårdnadshavare har inget försörjningsansvar för barnet och inte heller ansvar för den dagliga vården och omsorgen. Det ansvaret vilar på familjehemmet eller på personalen på boendet. Däremot ska du ha en uppfattning om hur barnet mår, trivs och att försäkra dig om att de får sina behov tillgodosedda.

Du ska vara tillgänglig på mejl, sms eller telefon samt vara flexibel då möten bokas företrädesvis på dagtid.

God samarbetsförmåga och stort hjärta

Hur mycket tid ett uppdrag tar varierar och beror på hur väl allt fungerar kring barnet och dess behov. För uppdraget är det viktigt att du är stabil, har ett hjärta för barn och ungdomar, god samarbetsförmåga och flexibla tider. Det är ytterst viktig att samarbetet mellan de aktörer som finns kring barnet drar åt samma håll.

Utredning av socialtjänsten

För att bli en särskild förordnad vårdnadshavare utreds du av socialtjänsten som bedömer din lämplighet. Socialsekreteraren till barnet lämnar sitt förslag på person till tingsrätten, som är den instans som utser särskild förordnad vårdnadshavare.

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Besöksadress
Råda torg, Mölnlycke

Postadress

Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke