Nätverksmöte

Ett nätverk är de personer som finns runt omkring oss som familj, släkt, vänner, grannar men också personal inom till exempel skola, socialtjänst eller sjukvård.

Varför nätverksmöte?

Om en person har bekymmer blir ofta fler inblandade och berörda på olika sätt. På ett så kallat nätverksmöte kan alla få en gemensam lägesbild och tillsammans arbeta framåt för att hitta lösningar.

Kommuninvånare och personal inom kommunen eller hälso- och sjukvården kan ta initiativ till ett nätverksmöte. På nätverkslaget leds mötena av utbildade nätverksledare anställda av Härryda kommun.

Hur går det till?

Ett nätverksmöte består av flera delar:

  • förmöte
  • nätverksmöte
  • och eventuellt uppföljningsmöte.

På förmötet går vi tillsammans igenom vad mötet ska handla om, vilka frågor som ska tas upp och vem som ska bjudas in.

På nätverksmötet pratar vi om det vi kommit överens om på förmötet och alla får komma till tals. Nätverksledarna leder mötet. I ett nätverksmöte kan en samordnad individuell plan (SIP) upprättas. Planen tydliggör vad var och en gör och har ansvar för.

Kontakt

Nätverkslaget
natverkslaget@harryda.se

Kontaktcenter 031-724 61 00

Besöksadress: Gärdeshuset, Wendelsvägen 11 i Mölnlycke

Karta till Nätverkslaget Länk till annan webbplats.

Relaterad information