Enhet för familjestöd

Livet går upp och ner, alla kan hamna i svårigheter och kriser i livet. Familjestödsenheten finns för dig och din familj om du behöver stöd. Vi ger råd, stöttar och behandlar och riktar oss till föräldrar och deras barn och ungdomar.

Enhet för familjestöd riktar sig till föräldrar och deras barn och ungdomar

Vi erbjuder rådgivning och samtalsstöd. Man kan få familjebehandling efter en utredning med ett biståndsbeslut som utgår från barnets behov.

En del av personalen arbetar uppsökande och förebyggande på familjecentralerna och fältsekreterare har denna uppgift bland ungdomar i deras miljöer.

Vi ser familjen som en helhet och utgår från de behov som finns och det ni vill ha hjälp med. Stödet är kostnadsfritt.

Det kan till exempel handla om:

 • Brister i kommunikationen eller relationen mellan barn och föräldrar
 • Konflikter som uppstått
 • Stöd att få till rutiner och strukturer
 • Stöd till föräldrar som har svårt att hitta sin föräldraroll och/eller känner sig ensam i den
 • Oro för ditt barn eller ungdom
 • Föräldrar som har olika synsätt på uppfostran
 • En ny konstellation i familjen, föräldrar har separerat, en ny partner har flyttat in.
 • Bekymmer för ditt barns skolgång eller med kamrater
 • Stöd i kontakten med andra instanser
 • Att få hjälp att samla ihop viktiga personer till olika samverkansmöten
  Nätverksmöte

Vad finns det för stöd?

Vi ser familjen som en helhet, där de olika familjemedlemmarna påverkar varandra. Vi arbetar utifrån de behov ni har och vad ni vill ha hjälp med. Vi tar tillvara de positiva krafter som ni har och försöker hitta lösningar så att ni kan hantera situationen på ett bra sätt.

På enhet för familjestöd erbjuder vi samtalsstöd till hela familjen, till föräldrar och till ungdomar i olika konstellationer. Enheten samarbetar vid behov med bland andra förskola, skola, kultur och fritid, barn och ungdomspsykiatrin, sjukvård och missbruksvården. Det finns även möjlighet att vara med i olika barn/ungdoms- och föräldragrupper.

Stödet från enhet för familjestöd är kostnadsfritt.

Vi har tystnadsplikt, förutom den anmälningsskyldighet som gäller alla som jobbar med barn och ungdomar enligt socialtjänstlagen, 14 kapitlet.

Krissamtal för barn och ungdomar

Enhet för familjestöd arbetar också med enskilda krissamtal för barn och ungdomar som upplevt våld. Dessa samtal kan beviljas efter en bedömning av enhet för barn och unga inom socialtjänsten.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Tydlighet för barn i kontakt med socialtjänsten

Du som är barn har alltid rätt att få veta vem som är din socialsekreterare och vilka rättigheter du har i kontakten med socialtjänsten.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier