Lyssna

Ekonomi, försörjningsstöd

Ibland uppstår situationer i livet som gör att du kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära behov av hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin, eller handla om arbetslöshet eller otillräckliga inkomster.

Oavsett anledning till din ekonomiska situation kan du vända dig till kommunen för att få stöd och hjälp. Här erbjuds stöd i ekonomisk planering, budgetering och skuldhantering.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
0200-25 25 05
(en kostnadsmarkering)
socialtjansten@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se

Besök: Råda torg, Mölnlycke