Digitalt lås

Personal låser upp brukarens dörr en digital nyckel. Bild: Swedlock

Personal låser upp brukarens dörr med en digital nyckel. Bild: Swedlock

digital nyckel. Bild: Swedlock

Digital nyckel

Du som fått beslut om trygghetstelefon (larm) eller hemtjänst, där personalen behöver en nyckel till din bostad, får ett så kallat digitalt lås monterat på din ytterdörr.

Vad är ett digitalt lås?

Det är en teknisk lösning som gör att personalen endast behöver en nyckel för att komma in hos samtliga brukare under sitt arbetspass.

Personalen får tillgång till nyckeln när de går på sitt pass och nyckeln är aktiv under en begränsad tid. Härryda kommun kvitterar fortfarande ut en vanlig nyckeln till brukarens bostad som extra säkerhet.

Införandet av digitala lås i Härryda kommun startade 2021 och under året fick cirka 670 brukare ett digitalt lås monterat på sin ytterdörr.

Vilka brukare får digitalt lås och hur går det till?

Alla som har trygghetstelefon (larm) eller hemtjänst (där Härryda kommun behöver ha en nyckel till brukarens bostad) får ett digitalt lås installerat på sin ytterdörr.

När du ansöker om trygghetstelefon får du samtidigt information om digitalt lås av handläggaren. När din insats beviljats blir du uppringd för bokning av installation. Vid installationen visar personalen hur trygghetstelefon och digitalt lås fungerar.

Observera att detta gäller samtliga brukare med trygghetstelefon men endast de brukare som har hemtjänst i Härryda kommuns regi.

Vad innebär det för mig som brukare?

Du kommer inte att märka någon skillnad, du öppnar och låser med din nyckel precis som vanligt. Det gäller även nycklar som eventuella anhöriga har.

Du kan känna dig trygg med att personalen alltid kan öppna och låsa din dörr när de besöker dig.

Varför använder Härryda kommun digitala lås?

Framför allt för att det underlättar för personalen som kan åka direkt till brukaren och slipper hämta nycklar eller invänta kollegor. Det sparar mycket tid och minskar stress, samtidigt som tryggheten ökar för brukare och personal.

Att använda smarta, digitala lösningar är en del av utvecklingsarbetet inom socialtjänsten i Härryda kommun.
Digitalisering i Härryda kommun

Finns det olika digitala lås?

Den variant som fungerar för de flesta ytterdörrar och portar kallas duolås. Då monteras en cylinderring på låset med ett extra hål för personalens digitala nyckel.

Bedömer montören att ett duolås inte fungerar installeras istället en så kallad nyckelgömma. Då placeras en fysisk nyckel till din bostad i en ”gömma” som vanligtvis monteras på din ytterdörr. Nyckelgömman är säker för inbrott och skadegörelse. Utöver den nyckel som kommer att finnas i nyckelgömman behåller Härryda kommun en vanlig nyckel som förvaras i kommunens lokaler som extra säkerhet.

Duolåset och nyckelgömman kan endast öppnas med personalens digitala nyckel. Båda varianterna är lika säkra.

Kostar det mig något?

Nej, monteringen och driften av det digitala låset bekostas helt av Härryda kommun.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, det förändrar inte försäkringsskyddet.

Vem utför monteringen av låset?

Monteringen utförs av personal från Härryda kommun, som även tar bort låset om du skulle flytta. Själva låset och tekniken är upphandlad och leverantören heter Swedlock. Swedlock AB Länk till annan webbplats.