Digitalisering i socialtjänsten

Sektorn för socialtjänst inför digital teknik på flera områden inom verksamheten. Målsättningen är att ge stöd, service och ökade möjligheter till inflytande och delaktighet för invånare, brukare och medarbetare.

E-tjänster

Service och tillgänglighet förbättras då ärenden kan skötas online utan tidsbokning eller väntan i telefonkö. Möjlighet att få utskick från socialtjänsten om sina ärenden via digital brevlåda är på gång. Redan nu kan den som söker försörjningsstöd göra det via kommunens e-tjänst.

Trygghetsskapande teknik - till exempel digitala lås

Inom vård och omsorg används digitala lösningar med syfte att skapa trygghet för personer med hemtjänst eller på boenden. Teknik i omvårdnaden används hos de brukare som vill det.

Med digitala lås kan personal inom hemtjänst öppna brukares dörrar med en digital nyckel, vilket ökar säkerheten och möjllighet till snabbare hjälp. Digitala lås införs under 2021.
Digitala lås

Istället för att personal ska komma in på natten för att titta till, och eventuellt störa, kan tillsyn ske via en trygghetskamera som visar att brukaren sover lugnt. Trygghetssensorer kan larma vid fall, eller känna av att brukaren behöver hjälp, innan olyckan är framme. Tekniken med trygghetssensor testas i ett pilotprojekt på Hönekulla gård.

Digitalisering som hjälpmedel i arbetet

Förvaltningen har gjort stora förflyttningar i användande av digital teknik för möten. Nästan all vårdplanering genomförs idag som distansmöte. Genom att kunna lägga mindre tid på resor och administrativa uppgifter frigörs mer tid för omhändertagande istället.

Utbildning och infrastruktur

I projektet Modig utbildas omvårdnadspersonal i digital teknik för att använda den i sitt arbete och för att kunna hjälpa och guida brukare i att ta del av appar och annan teknik som underlättar deras vardag.

Det görs även satsningar på digital infrastruktur, som exempelvis wifi, vilket krävs för att kunna installera tekniken på boenden.

Dagny-appen - hjälp till självhjälp för äldre

Under 2021 introduceras appen Dagny. Appen visar steg för steg du bokar biljett, betalar räkningar och annat som kan underlätta vardagen. Appen är utvecklad i samarbete med Härryda kommun och Mölndals stad inom ramen för AllAgeHub. PRO Härryda och SPF Seniorerna Mölnlycke har varit referensgrupper.

Dagny-appen (för utskrift) Pdf, 686.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Framtida lösningar

Utvecklingen inom välfärdsteknik går hela tiden framåt med lösningar som GPS-larm, robotkatter och inte minst AI. Socialtjänsten bevakar utvecklingen och väljer lösningar utifrån verksamhetens behov. För digital teknik ska inte användas för teknikens skull, utan för att underlätta och förbättra vardagen för brukare och personal.

Digitalt först

Digitaliseringen i socialtjänsten är ett led i Härryda kommuns digitala agenda för 2019-2021 – Digitalt först. Härryda kommun är en organisation i ständig förändring som genom att jobba med principen ”digitalt först” som utgångspunkt skapar ett resurssnålt och effektivt arbetssätt.
Digital agenda - Digitalt först