Boenden, särskilda

För dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver ett särskilt boende finns det olika boendeformer.

Äldreboende

För personer som har behov av ett tryggt boende med tillgång till personal dygnet runt.
Äldreboende

Demensboende

Äldreboende som är särskilt anpassat för personer med demenssjukdom.
Demensboende

Trygghetsboende

Biståndsbedömt boende för äldre som behöver stöd och hjälp, lättåtkomlig service samt behov av att bryta oönskad isolering.
Trygghetsboende Öppnas i nytt fönster.

Korttidsplats

Boendeform vid tillfälligt behov av vård och omsorg.
Korttidsplats

Gruppbostad och servicebostad

Bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service (LSS).
Gruppbostad och servicebostad

Familjehem

För barn och unga mellan 0-18 år som av olika skäl inte kan bo hemma.
Familjehem

Ansökan

Oavsett om du bor i Härryda eller inte sker ansökan om boende på samma sätt:

Kontakta handläggarenheten 031-724 65 90
Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

socialtjansten@harryda.se

Ansökan om särskilt boende (för utskrift) Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster.