Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

De anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående har laglig rätt till stöd från kommunen. Det finns olika former av stöd som utformas efter din närstående och dina behov. En del stödinsatser kräver att du först får ett beslut från kommunens omsorgshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna.

Nedan finns information om vad anhörigkonsulenterna erbjuder under vårterminen eller Vårens program 2022 (för utskrift) Pdf, 716 kB.

Anhörigkonsulenterna

I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som är inriktade mot olika målgrupper. En arbetar för anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och den andra för anhöriga till personer som är äldre, har en demenssjukdom eller långvarig sjukdom. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov. Anhörigkonsulenterna finns på Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke.

Enskilt samtal med anhörigkonsulent

Som anhörig kan du behöva prata med någon utomstående om din situation. Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda stödsamtal. Anhörigkonsulenten lyssnar, vägleder och kan fungera som ett bollplank för dina funderingar.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp för anhöriga möter du andra i samma eller liknande situation. Vi kan lära av varandra, berätta om sorg och oro samt ha trevligt tillsammans. Utgångspunkten är dina behov och önskemål.

Social samvaro för anhöriga

Du kan medverka i olika former av samvaro exempelvis julfest, teaterbesök, resor med mera.

Hälsofrämjande aktiviteter för anhöriga

Det anordnas regelbundet olika hälsofrämjande aktiviteter som till exempel vattengymnastik, massage, promenader och må-bra dagar.

Föreläsningar

Föreläsningar anordnas utifrån önskemål. Välkommen att kontakta anhörigkonsulenterna.

Kontakta oss gärna

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:
Marie Löwenberg
031-724 65 46
marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:
Sara Bexon Pölder
031-724 88 02
sara.bexonpolder@harryda.se

Kurser och studiecirklar

Cirkel i demenssjukdomar

Under fem tillfällen kommer du bland annat att få information om olika demenssjukdomar och hur du bemöter en person med demens. Du kommer att få praktiska tips vad du kan tänka på för att på bästa sätt kunna hjälpa den som har en sådan sjukdom. Olika personer från demensteamet medverkar.

Vi träffas fem tisdagar under våren med olika tema varje gång.

En ny cirkel kommer starta hösten 2022.

Anmälan: För intresseanmälan och information kontakta Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se. Begränsat antal platser.


Navigeringskurs om demens

Om du är intresserad av att lära dig mer om demens finns en navigeringskurs som Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigkonsulenter tagit fram i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Navigeringskurs om demens för anhöriga Länk till annan webbplats.

På svenskt demenscentrum finns olika webbutbildningar och annan information.

Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra som befinner sig i en liknande situation. Vi samtalar och delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra. Ett tryggt forum för kunskap och energipåfyllnad. Grupperna leds av en anhörigkonsulent. För att en grupp ska starta behöver det vara minst fem anmälda. Kom gärna med förslag på samtalsgrupp utifrån ett visst tema.

Att vara förälder till barn med NPF

När: 5 tillfällen, 2 tim/gång
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke
Anmälan: Sara 031-724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se
Välkommen med din intresseanmälan så startar gruppen när tillräckligt många har anmält sig.

Att vara förälder till tonåring med NPF

När: 5 tillfällen, 2 tim/gång
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke eller digitalt via Teams
Anmälan: Sara 031-724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se
Välkommen med din intresseanmälan så startar gruppen när tillräckligt många har anmält sig.

Att vara son eller dotter
Samtalsgrupp för dig som vårdar/hjälper din förälder

När: 1 gång i månaden
Tid: 16-18
Plats: Biblioteksgatan 23 Mölnlycke
Anmälan: Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se

Att vara make/maka/sambo
En samtalsgrupp för dig som vårdar eller hjälper din make/maka/sambon

När: Var tredje måndag eller onsdag
Tid:
10-12
Anmälan: Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se

Samtal om livet

Vad kan öka vår livskvalitet och motståndskraft när livet prövar oss? Vad är viktigt, vad ger livet mening? I den här samtalsgruppen får du möjlighet att prata om hur du ser på livet och vad som får dig att må bra.
Vi kommer att använda oss av samtalskort som har olika teman för att undersöka vad som väcker din motivation och känsla av inspiration.

Vi träffas i en mindre grupp och samtalet leds av anhörigkonsulenterna.

När: 5 tillfällen, 2 tim/gång
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta
Sara 031-724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se
Välkommen med din intresseanmälan så startar gruppen när tillräckligt många har anmält sig.

Du är inte ensam

- en samtalsserie för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i nytt ljus. I ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal och där alla känslor är okej att känna.

När: 6 tillfällen 2 tim/gång
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta
Sara 031-724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se
Begränsat antal platser.
Välkommen med din intresseanmälan så startar gruppen när tillräckligt många har anmält sig.

Hälsofrämjande aktiviteter

Dessa aktiviteter riktar sig främst till dig som vårdar eller stödjer en närstående som bor i ordinärt boende.


Yoga

Yoga och meditation hjälper oss att bli lite mer närvarande, mindre stressade, mjukare i kroppen, känna mindre smärta, ge oss bättre sömn, starkare immunförsvar med mera. Listan kan göras lång och det finns idag mycket forskning som visar på alla goda effekter.

Vid varje tillfälle har vi en längre djupavslappning samt en kortare meditation. Upplägget är anpassat efter nybörjare. Yogamattor, filtar, stolar, samt allt som kan tänkas behövas finns på plats.
Lärare är Martina Everding Olsson och Lotta Norin som har många års erfarenhet av att leda yogagrupper.

När: Ny kurs startar hösten 2022
Tid: Måndagar kl. 16.00 - 17.15
Plats: Yoga & Meditation Center, Rådastocksvägen 1, Mölnlycke

Fun for Funkis
- tillsammansträning för funkisfamiljer

Active i Landvetter erbjuder i höst träning för barn och ungdomar med funktionsvariation. Träningen anpassas utifrån barnets behov och sker tillsammans med fysioterapeut och friskvårdsinstruktör, vilka har kunskap om att möta barn i behov av särskilt stöd. Träningen erbjuds både enskilt, i grupp och tillsammans med föräldrar och kan ske i Actives gym, träningssal eller utomhus.

Massage

Som anhörig erbjuds du massage. Massage är rehabiliterande, förebyggande och har många positiva effekter.

För anmälan och information till de hälsofrämjande aktiviteterna kontakta:

Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se eller
Sara 031-724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se

Mindfulness

Mindfulness hjälper oss att hantera och förebygga stress. Det ger oss en möjlighet att lära känna oss själva samt att utveckla strategier för att bättre kunna möta känslor och situationer som vi stöter på i våra liv. Genom att utöva mindfulness utvecklar vi förmågor att i större utsträckning kunna styra våra tankar och att bli lite vänligare mot oss själva.

Ljudfilerna är gjorda av Kina Nyman som är utbildare och föreläsare inom stress, mindfulness och olika former av yoga.

Mindfulness introduktion

Att ge och ta emot medkänsla

Andrum

Träffpunkt för anhöriga

En gång i månaden, i både Mölnlycke och Landvetter, har vi drop-in café för anhöriga. Hit kan du komma för att ta en fika, få en pratstund, träffa andra i liknande situation och någon av anhörigkonsulenterna. Till caféet är alla anhöriga välkomna och ta gärna med din närstående.

Café i Mölnlycke

När: Nya tider kommer till hösten
Tid: 14.00-15.30
Plats: Mölnlycketräffen, Biblioteksgatan 23

Café i Landvetter

När: Måndag den 14 februari, 14 mars, 25 april, 23 maj
Tid: 13.00 -14.30
Plats: Landvetterträffen, Idrottsvägen 4B, Landvetter

Föreläsningar

Föreläsningarna som kommer under hösten 2022 presenteras i augusti.

Genomförda aktiviteter 2022

Om en demensdiagnos
- tankar från min tid i Alzheimerland!

Detta är en föreläsning av journalisten Henrik Frenkel som kommer att berätta om sin egen patientresa, och om allt han sett som inte fungerar, och som man lätt skulle kunna åtgärda. Om glappet mellan diagnos och omsorg, och framför allt hur man håller sig kvar i det friska livet
Henrik fick påsken 2019 diagnosen MCI (lindrig minnesstörning) med trolig utveckling till Alzheimer. I slutet på maj 2020 ändrades diagnosen till enbart kognitiv svikt.

Hösten 2019 startade Henrik bloggen och podcasten Hjälp, har jag Alzheimer? Hösten 2020 startade han stiftelsen Alzheimer Life för att informera och opinionsbilda om kognitiva sjukdomar. I Henriks långa karriär ingår att han varit chef för Aktuellt på SVT, chefredaktör på Veckans affärer, och grundare av tidningen Chef.

När: Onsdag 20 april kl. 18.00
Plats: Mölnlycke kulturhus, Lilla Salen
Anmälan: Senast 14 april till Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Begränsat antal platser.

Digitala föreläsningar

Föreläsning i ett samarbete med Attention och Mölndals och Lerums kommun

NPF- förälder och skolan

Torsdag 7 april kl. 18 – 20, DIGITALT VIA TEAMS

Att ha ett barn med NPF i skolan kräver ofta många möten. Inför och under dessa möten med rektor, lärare eller elevhälsan kan det bra att du som förälder känner till en del om skolans värld och elevens rättigheter. Det kan göra dig tryggare i mötena. Vi välkomnar dig till en digital föreläsning med Attention Mölndal som går igenom bland annat anpassad studiegång, extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram mm. Föreläsare är Anna Malcus och Charlotte Boqvist, Attention Mölndal

Anmälan: Sara 031-724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se. Länk skickas ut dagen innan föreläsningen.

Vägen ut i vuxenlivet med NPF

TORSDAG 10 FEBRUARI KL. 18 – 20, DIGITALT VIA TEAMS

Liten blir stor och plötsligt förändras ditt uppdrag som förälder. I samband med att ditt barn via 18-årsdagen tar steget ut i vuxenlivet behöver du ha kunskap om vad detta innebär för den unge med NPF och dig som förälder. I denna föreläsning får du grundläggande kunskap om saker som är bra att veta, med utgångspunkt i olika exempel.

Linda Poidnakk är styrelsemedlem i Attention Lerum och NPF förälder.

Information om LSS, SoL och anhörigstöd

TORSDAG 3 MARS KL. 18 – 20, DIGITALT VIA TEAMS

Vilket stöd och hjälp kan en familj få från kommunen? När får en insats från LSS och när är det enheten Barn och familj som familjen kan vända sig till? Under kvällen kommer representanter från LSS och Barn och familj att berätta om sina uppdrag och arbeten. Anhörigkonsulenterna ger också information om anhörigstöd och vad den verksamheten erbjuder.

Hur sörjer man, på riktigt?
- en föreläsning om sorg

Sorg och förlust kan vara så mycket och som anhörig kan du uppleva det i många olika situationer. Livet förändras då någon nära dig kanske drabbas av en sjukdom eller psykisk ohälsa, dina föräldrar blir äldre och behöver regelbunden hjälp eller ditt barn får en diagnos. Förluster drabbas vi alla av och vi behöver hantera dem. Men hur gör man?
Detta är en föreläsning om hur vi kan bearbeta förluster och hur vägen till känslomässig läkning kan se ut. Förhoppningen är att du efter föreläsningen har fått nya perspektiv på sorg och fått med dig några verktyg som kan hjälpa dig att läka känslomässigt, när livet kanske inte blev som du tänkte dig.

Föreläsare är Josefin Haraldsson, certifierad handledare i sorgbearbetning på AB Genuin.

När: Onsdag 9 mars kl 18.00
Plats: Mölnlycke kulturhus, Röda rummet, våning två
Anmälan: Senast 4 mars till Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Begränsat antal platser.

Låt oss prata om sorg – workshop (2 kvällar)

Som anhörig kan man uppleva många olika kriser och sorger. Det kan vara när ens pappa med demens ska flytta in på ett boende, när man blir förälder till ett barn med funktionsnedsättning, när ens syster drabbas av psykisk ohälsa eller din livskamrats sjukdom försämras. Livet förändras och blir inte som man tänkt sig. Tiden läker inte alla sår, det är vad vi gör under tiden som gör skillnaden. Kris, förlust, sorg – vad vi än kallar det, och vad den än beror på, så påverkar det oss och ofta under en lång tid, ibland ett helt liv.

Workshopen blandar föreläsning med diskussioner och övningar i mindre grupper. Teman som berörs är sorgens orsaker, reaktioner, myter och känslor, samt bemötande av sörjande människor och bearbetning av sorg. Ni som deltar får möjlighet att resonera med varandra och dela med er av egna erfarenheter. Josefin Haraldsson bidrar med sin kunskap och sätter fart på samtalen.

När: Onsdagar 30 mars och 6 april
Tid: 17.30 – 19.30
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se.

Kontaktformulär

Kontakta oss
Om du vill bli kontaktad fyll i formuläret nedan.


Jag vill nå den som jobbar med: * (obligatorisk)
Jag vill nå den som jobbar med:


.................................

Anhörigstöd som kräver biståndsbeslut

Biståndshandläggare gör bedömningar, utreder behov och fattar beslut gällande följande insatser.

Avlösarsevice

Kommunen kan erbjuda avlösning åt den som vårdar en närstående hemmet. Avlösning syftar till att en anhörigvårdare ska få möjlighet att kunna lämna sin närstående för att återhämta sig i förebyggande syfte. Avlösning innebär att den enskilde antingen vistas på en av kommunens särskilda boenden eller att någon från hemtjänsten vistas i hemmet medan den anhörige exempelvis uträttar ärenden.
Avlösarservice

Korttidsplats eller växelvård

Några äldreboenden har korttidsplatser för personer som behöver bo där en kortare tid. Det kan vara att någon behöver komma till en korttidsplats före hemgång från sjukhus, för träning eller för att ge dig som anhörig avlösning. Ibland kan det passa att bo växelvis hemma och på ett korttidsboende.
Korttidsplats

Dagverksamhet

Det är viktigt för alla att få träffa andra människor, äta lunch, dricka kaffe, få träna och upprätthålla alla funktioner. På våra dagverksamheter kan du få möjlighet till detta. Anhöriga som vårdar kan även få avlösning genom dagverksamhet.
Dagverksamhet

Smultronstället vänder sig till dig som har nedsatt minnesfunktion. Du deltar efter din förmåga i matlagning, promenader, sångstunder, gymnastik och högläsning.
Smultronstället

Liljan vänder sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning. Du deltar efter egen förmåga i matlagning, handarbete, pyssel och utflykter.
Liljan

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med sin personliga omsorg. Det finns två former av ersättningar: anhörigbidrag och anhöriganställning.

Anhörigbidrag

Du har möjlighet att ansöka om anhörigbidrag om du får hjälp med din personliga omvårdnad av en nära anhörig. För att ansöka om anhörigbidrag måste du vara över 65 år.

Anhöriganställning

En anhörig kan få anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård i livets slut. Den person som anställs måste vara under 65 är. Förfrågan lämnas till berörd hemtjänstchef, som beslutar om anhöriganställning.

Anhörigvård och avlösarservice

Ansöka om stöd

För mer information och för att att ansöka om ovanstående insatser ring kommunens kontaktcenter på 031-724 61 00.

Prenumerera på sidan Anhörigstöd

  1. Klicka i Prenumerera
  2. Fyll i din e-postadress
  3. Klicka OK
Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent
031-724 65 46marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent
031-724 88 02sara.bexonpolder@harryda.se

Handläggarenheten
031-724 65 90
socialtjansten@harryda.se

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11