Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd

Som anhörig kan behöva prata med någon utomstående. I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som du kan vända dig till för att få råd och stöd samt svar på de flesta frågor rörande vård och omsorg i kommunen.  
Anhörigstöd
Anhörigvård och avlösarservice

Volontärcentralen

Till Volontärcentralen kan du vända dig om du vill bli volontär eller om du vill ha hjälp av en volontär. Volontärcentralen i Härryda förmedlar kontakter först och främst till uppdrag som är till gagn för äldre.
Volontärcentralen

Kontakt

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent
031-724 65 46marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent
031-724 88 02sara.bexonpolder@harryda.se

Besöksadress:
Biblioteksgatan 23
435 30 Mölnlycke

Postadress:
Härryda kommun
Anhörigstöd
435 80 Mölnlycke

socialtjansten@harryda.se