Trygghetsboende

Du som är 67 år eller äldre, har behov av stöd och hjälp samt vill bryta oönskad isolering kan ansöka om plats på trygghetsboende.

Utmärkande för ett trygghetsboende är de ligger centralt med närhet till service och kommunikationer. Lägenheterna har god tillgänglighet och i samma byggnad ligger seniorträffarna där kommunen regelbundet anordnar personalledda aktiviteter. Eventuella individuella behov tillgodoses via hemtjänst.

Trygghetsboenden finns i Mölnlycke, Landvetter och Hindås

  • Mönlycke, Biblioteksgatan 23
  • Landvetter, Idrottsvägen 4B
  • Hindås, Hindås Stationsväg 57

Vem kan beviljas ett trygghetsboende?

Boendeformen är anpassad för dig som är 67 år eller äldre - och som inte behöver vård dygnet runt men som ändå inte känner dig trygg med att bo kvar hemma.

Kriterier för att bevilja biståndet är att du har behov av:

  • stöd och hjälp i boende och lättåtkomlig service
  • att bryta oönskad isolering

För att biståndet ska beviljas krävs att båda kriterier är uppfyllda.

Om du bor i en annan kommun

Om du bor i en annan kommun och vill söka trygghetsboende i Härryda görs först en bedömning kring om du tillhör den särskilda målgrupp som har möjlighet att på förhand söka insatser i en annan kommun.

För att tillhöra aktuell målgrupp krävs att den sökande till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av tillsyn, vård- och omvårdnadsinsatser under större delen av dygnet. Om du bedöms tillhöra aktuell målgrupp görs härefter en bedömning kring rätten till sökt insats.

Så här ansöker du

Det är kommunens omsorgshandläggare som utreder vem som har rätt till trygghetsboende. För mer information eller ansökan ska du vända dig till handläggarenheten: 031-724 65 90 Länk till annan webbplats. eller socialtjansten@harryda.se.

Telefontid:
måndag klockan 13-14.30
tisdag till fredag klockan 9.30-11

Ansökan om plats på särskilt boende (för utskrift) Pdf, 96.5 kB.