Korttidsplats

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Anledningen till vistelsen kan vara ett behov av rehabilitering, växelvård, avlastning eller liknande. Senast tre veckor från ankomst till korttidsplatsen sker en uppföljning av beslutet om korttidsplats.

Korttidsplatser finns framför allt på Ekdalagården och Hönekulla gård i Mölnlycke, men kan även finnas på övriga boenden i kommunen eller köpas utanför.
Ekdalagården
Hönekulla gård

På Ekdalagården finns korttidsplatser för personer med demenssjukdom och på Hönekulla gård finns korttidsplatser för personer med somatiska sjukdomstillstånd.

Vid beviljad korttidsplats kan du få dela rum med andra. Du kan även behöva byta rum under din korttidsvistelse.

Ansökan

För att ansöka om korttidsplats kontaktar du kommunens omsorgshandläggare 031-724 65 90.

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

socialtjansten@harryda.se

Ansökan om bistånd (för utskrift) Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt och telefontider

Handläggarenheten
031-724 65 90
socialtjansten@harryda.se

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11