Hunden i vården

Foto: Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson

Många av socialtjänstens verksamheter får regelbundet besök av en hund. Syftet med hundbesöket är att skapa en trevlig stund som kan förbättra brukarens hälsa och trivsel.

Det är brukaren själv som avgör om hunden får komma nära - och det vill de flesta. Hundarna är till stor glädje för både brukare, anhöriga och personal.

En hunds närvaro kan motivera till

  • promenader
  • locka fram gamla minnen
  • vakenhet hos svårt sjuka
  • spontana rörelser hos brukare
  • kontakt och samtal mellan brukare, personal och anhöriga.

Vårt arbetssätt

Hundarna är personalägda och arbetar alltid tillsammans med sin ägare som själv jobbar i verksamheten. Idag finns nio utbildade hundar inom vård och omsorg samt funktionsstöd. Det finns även en hund som arbetar på Rävlandaskolan.

Alla hundar har genomgått olika tester och undersökningar samt har utbildats tillsammans med sina ägare. Ett moment i utbildningen är "larmning" som innebär att hunden noterar att en person fallit och direkt påkallar ägarens eller annan personals uppmärksamhet och därefter leder dem till personen för undsättning.

En stor del av utbildningen sker ute i verksamheterna. När hunden är godkänd för att börja arbeta bär den en väst med texten: ’’hunden i vården’’.