Förebyggande verksamhet

Alla invånare som fyller 81 år och som inte har några insatser från kommunen i form av hemtjänst, hemsjukvård eller rehabilitering bjuds in till en informationsträff eller erbjuds ett hembesök. Syftet med träffen/hembesöket är att stärka din hälsa, fånga upp eventuella behov och bidra till ökad livskvalitet.

Under det år du fyller 81 år får du en inbjudan från Härryda kommun till en informationsträff där du får träffa representanter från olika verksamheter som kan ha betydelse för dig i din vardag - redan nu eller framöver. Vill eller kan du inte delta på någon av träffarna erbjuds du istället ett hembesök.

Syftet med träffen/hembesöket är att:

  • Öka din trygghet
  • Öka din kunskap om vad det finns för stöd att få
  • Bidra till att du kan bevara dina möjligheter till ett oberoende och självständigt liv
  • Ta reda på om det finns några behov av insatser
  • Informera dig som vårdar en närstående om vilket stöd som finns att få.

Informationsträff – så här går det till

På träffen får du information och råd om bland annat; primärvårdens rehabmottagning, hjälp i hemmet, anhörigstöd, säkerhet i vardagen, fixartjänst, it-café samt olika aktiviteter. Självklart är du välkommen att ställa frågor och även ta broschyrer. I samband med informationsträffen finns det möjlighet att boka ett hembesök, om du vill det.

Hembesök – så här går det till

För en del passar hembesök bättre. Efter att ha kommit överens om en tid kommer vi hem till dig och pratar igenom hur din vardag ser ut, hur din bostad och närmiljö fungerar. Vi samtalar också kring ditt sociala nätverk och vad du har för intressen.

Mot bakgrund av samtalet får du information om olika aktiviteter och möjligheter till stöd. Särskild vikt läggs på fallförebyggande åtgärder där hembesökaren tillsammans med dig kan gå igenom bostaden för att diskutera risker men också komma med förslag på förändringar.

En annan viktig insats kan vara att underlätta din kontakt med andra stödinsatser i kommunen till exempel till arbetsterapeut, färdtjänsthandläggare, omsorgshandläggare eller anhörigkonsulent.

Återkommande informationsträffar

Även om du har deltagit på en informationsträff eller fått ett hembesök vid 81 års ålder kommer du att få en ny inbjudan det år du fyller 85 år, 90 år och 95 år - under förutsättning att du inte har några insatser från kommunens hemtjänst, hemsjukvård eller rehabilitering.

Kontakt

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent och samordnare
031-724 65 46
marie.lowenberg@harryda.se

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Vi som gör hembesök: 

Helena Heineman, fritidsassistent
031-724 84 31helena.heineman@harryda.se

Margareta Pettersson, sjuksköterska
031-724 65 89
margareta.pettersson@harryda.se