Äldreboende

Gemenskap mellan boende och personal på äldreboende.

I Härryda kommun finns sju äldreboenden - från Mölnlycke i väst till Rävlanda i öst. Foto: Anna Sigvardsson

Äldreboende är ett trygg och självständig boendeform för dig som äldre. Du bor i en egen lägenhet men har tillgång till personal dygnet runt.

Äldreboenden i Härryda kommun

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Härryda kommun tillämpar LOV för särskilt boende. I samband med ansökan finns därför möjlighet att lämna förslag på upp till tre olika boenden där man i mån av ledig plats skulle vilja bo.

För information om valbara boenden finns en jämförelsetjänst.

Vår ambition är att stödja dig på bästa sätt...

Så små förändringar som möjligt

När du flyttar in på ett äldreboende gör personalen en planering tillsammans med dig och dina anhöriga. Det du klarar på egen hand idag ska du naturligtvis även i fortsättningen göra själv eller med hjälp av anhöriga och vänner. Personalens uppgift är att hjälpa och stödja dig med sådant som du har svårt att klara själv.

För att du ska få den bästa vården vill vi lära känna dig

För att veta vilka behov du har och för att kunna ge den bästa vården och omsorgen är det viktigt att känna till din bakgrund. Personalen tar därför fram en levnadsberättelse tillsammans med dig och dina anhöriga. Målet är att du ska kunna leva ett gott och värdigt liv med så små förändringar som möjligt, samtidigt som du får den vård och omsorg du behöver.
Broschyr - Här är mitt liv Pdf, 930.1 kB.

Så här ansöker du om en lägenhet

Det är kommunens omsorgshandläggare som utreder vem som har behov av äldreboende. För information eller för att ansöka om en lägenhet på något av kommunens boenden ska du vända dig till handläggarenheten på telefon 031-724 65 90 Länk till annan webbplats. eller socialtjansten@harryda.se.

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

Ansökan om plats på särskilt boende (för utskrift) Pdf, 96.5 kB.

Utrustning och vård av lägenhet

Lägenheten är utrustad med en säng och madrass, gardinstång, taklampa i hall och badrum samt trygghetstelefon. Du tar med egna möbler, textilier och porslin. Du använder egna kläder, handdukar och toalettartiklar. Du står för påslakan, täcke och kudde av lättskött material. Det är viktigt att dina textilier är märkta eftersom det inte finns möjlighet till separat tvätt.

Vård av lägenheten

Du måste vårda din lägenhet väl. Vid utflyttning ska lägenheten vara utrymd och noggrant städad. Reservnyckel till din lägenhet förvaras i ett låst skåp. Den är tillgänglig för personalen om du skulle använda trygghetslarmet.

Kostnad för förbrukningsvaror

Utöver din avgift för boendet kommer du att debiteras en avgift varje månad för förbrukningsvaror, toalettpapper och tvättmedel.

Hemförsäkring

Du bör ha en egen hemförsäkring eftersom möbler och värdesaker i din lägenhet inte är försäkrade.

Telefon och tv

I varje lägenhet finns ett telefonuttag, vilket ger dig möjlighet att flytta med din telefon. I de gemensamma utrymmena finns det tv. Det går också bra att ha egen tv i lägenheten.

Måltider

I den avgift du betalar ingår frukost, middag, två mellanmål, kaffe samt kvällsmat i den gemensamma matsalen. På kvällen finns det smörgås för den som vill ha. Om du vill bjuda någon på middag eller kaffe i den gemensamma matsalen måste du beställa i köket dagen innan. Betalar gör du direkt till köket.
Mat och måltider på våra äldreboenden

Använd gärna finmatsalen

Varje äldreboende har en finmatsal som du gärna får använda till kalas eller fest. Där finns även porslin att låna. Du och dina anhöriga ansvarar för att städa och diska efter er (diskmaskin finns). Bokning av finmatsalen sker hos samordnare eller administratör på boendet.

Aktiviteter och traditioner

På de flesta av våra äldreboenden finns det en fritidsassistent som ansvarar för aktiviteterna, som kan vara promenader, bingo, gymnastik, högläsning och bakning. Kom gärna med egna önskemål och idéer om aktiviteter.

Högtider såsom jul, nyår, påsk och midsommar firas på traditionsenligt sätt. Anhöriga är välkomna att medverka vid alla aktiviteter och högtider. De betalar då för mat och dryck.

Hjälpmedel

Alla hjälpmedel är personliga. Kommunens rehabiliteringsteam hjälper dig att prova ut och skaffa de hjälpmedel du behöver.
Rehabilitering och hjälpmedel

Personal

Du har tillgång till vårdpersonal dygnet runt. Du erbjuds även en kontaktman bland vårdpersonalen som du och dina anhöriga kan vända er till med frågor. Även sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Vid behov kan du få tillgång till sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. Din kontaktperson hjälper dig att kontakta dem.
Enhetschefen är ansvarig för verksamheten. Hen är du välkommen att träffa efter överenskommelse. 

Mål för Härryda kommuns äldreboenden

Kommunens äldreboenden regleras enligt socialtjänstlagen. Högsta ansvaret har politikerna i kommunfullmäktige.

Mål för Härryda kommuns äldreboenden:

  • Skapa trygghet och visa respekt för de boendes självbestämmande och integritet.
  • All hjälp och stöd lämnas på ett sådant sätt att den enskildes resurser tillvaratas.
  • Erbjuda meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra.
  • Stödja och utveckla nätverk kring de boende.
  • Erbjuda hälso- och sjukvård samt omvårdnad av hög kvalitet.

Garanterad plats inom tre månader

Härryda kommun garanterar en plats i särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut. I de fall en plats i särskilt boende inte kan erbjudas inom tre månader kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst. Läs mer om servicegarantin, vad som ingår och när den gäller:

Särskilt boende - servicegaranti gällande platstilldelning

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen från första dagen

Du som fått beslut om särskilt boende erbjuds en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården.

Garanti: Du får besked om vem som är din fasta omsorgskontakt samma dag som dina insatser påbörjas.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier