Lyssna

Styrdokument

Policy för upphandling och inköp

Policyn är politiskt beslutad och gäller all upphandling i kommunen. Syftet med policyn är både att se till bästa nytta för kommunen och att medverka till en marknadssituation med uthållighet och väl fungerande konkurrens.
UpphandlingspolicyPDF

Strategi för upphandling och inköp

Strategin beskriver vägval för att nå uppsatta mål enligt av kommunfullmäktige antagen policy för upphandling och inköp.
Strategi för upphandling och inköp PDF

Policy om mutor och bestickningar

De lagregler om mutor och bestickning som finns omfattar alla anställda och förtroendevalda, oavsett om de är verksamma i offentlig eller privat verksamhet och oberoende av befattning. Inom offentlig verksamhet är dock kraven högre på de anställda och förtroendevalda.
Policy om mutor och bestickningarPDF

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är en gemensam plattform i arbetet att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.MiljöpolicyPDF

Kontakt

Marlene Sahibzada, upphandlingschef
031-724 63 21
marlene.sahibzada@harryda.se