Torg och allmänna platser

Allmänna (offentliga) platser är ytor där allmänheten får vistas utan något speciellt tillstånd från fastighetsägaren. Exempel på sådana platser är allmänna vägar, gator, torg, parker och badplatser. För att använda allmänna platser till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd.

Tillstånd och regler för allmänna platser

För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för måste du ansöka om tillstånd hos polisen och följa kommunens lokala föreskrifter.

Polisen kan ge tillstånd för:

  • allmän sammankomst (demonstration, konsert med mera.)
  • offentlig tillställning (sporttävling, marknad, mässa med mera.)
  • användande av offentlig plats (uteservering, försäljning, visa varor utanför butik, sätta upp affischer, skyltar eller ställa upp container med mera)
  • Övrigt (fyrverkeri, pengainsamling med mera)

Uteservering tillåtet hela året

16 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att uteservering är tillåtet under perioden 1 januari – 31 december.

Taxor uteservering
Sommarhalvåret; 1 april – 31 oktober faktureras gällande taxa.
Vinterhalvåret; 1 november – 31 mars faktureras 50 procent av gällande taxa.

Ansökan om polistillstånd

Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen och bedömer trafik­säkerhet, allmän ordning och säkerhet. Innan polisen ger tillstånd samråder den med kommunen.

Kommunens trafikverksamhet bedömer ansökan bland annat utifrån allmänna lokala ordningsföreskrifter med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet och skötseln av den allmänna platsen och miljön.

Om kommunen avstyrker får inte polisen lämna något tillstånd.
Ansökan om polistillstånd Länk till annan webbplats.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 193.1 kB.

Undantag från polistillstånd

Polistillstånd krävs inte om du använder allmän plats endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på annans tillstånd.

Tillstånd krävs inte heller om du nyttjar allmän plats för ett avsett ändamål, exempel för att bedriva torghandel på ett torg som är avsett för torghandel.

I Härryda kommun gäller detta endast på torget i anslutning till Biblioteksgatan i Mölnlycke. Kommunen delar ut torgplatser på torgytan.

Avgifter och andra tillstånd

För tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration.

Kommunen tar också ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats, om marken är kommunal. 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 140.6 kB.

Tänk på att du kan behöva bygglov för mer varaktigt nyttjande av offentlig plats.
Tidsbegränsade lov

Du måste även kontakta miljö- och hälsoskydd om du exempelvis ska sälja livsmedel, ha djur eller spela hög musik på allmän plats. Det behövs tillstånd även för servering av alkohol på offentlig plats.
Tillstånd, regler och tillsyn