Serveringstillstånd

Du som vill servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker måste ha serveringstillstånd. Det finns flera olika typer av tillstånd. Vilket du behöver beror på var och under hur lång period du vill servera alkohol och också på hur din verksamhet ser ut.

Från 1 mars 2020 är det tillståndsenheten i Göteborg som utreder ansökningar och genomför tillsyn för Härryda kommun. Beslut om bifall eller avslag på en ansökan fattas av kommunstyrelsen i Härryda kommun.

Ansökan

Hos tillståndsenheten i Göteborg finns all information du behöver om ansökan för serveringstillstånd.
Tillståndsenheten i Göteborg Länk till annan webbplats.

Det är du som söker som ansvarar för att lämna de uppgifter som behövs för prövningen. Tillståndsenheten i Göteborg utreder om du uppfyller de krav på lämplighet som ställs i alkohollagen. Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering ligger till grund för tillståndsenhetens utredning och förslag till beslut.
Härryda kommuns riktlinjer

Avgiften är olika för de olika typerna av tillstånd och betalas till tillståndsenheten i Göteborg bankgiro 306-6115 innan ansökan lämnas in.
Avgifter Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Tillståndsenheten i Göteborg genomför tillsynen utifrån tillsynsplanen.
Tillsynsplan serveringstillstånd Pdf, 238.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsavgiften faktureras av tillståndsenheten i Göteborg.
Avgifter Länk till annan webbplats.