Försäljning av vissa receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel kan säljas på andra försäljningsställen än på apotek. Tanken är att tillgängligheten ska öka för konsumenterna. 

Anmälan om försäljning

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan
till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Information om hur du gör en anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida. Där finns även mer information om lagar och föreskrifter, vilka läkemedel som får säljas och om avgifter. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.
Anmälan till läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen kontrollerar

Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen och kontrollerar att butikerna följer reglerna. Om kommunen ser att det finns allvarliga brister i försäljningen rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Egenkontrollprogram

Du som säljer receptfria läkemedel är skyldig att utöva egenkontroll över din försäljning och du ska ha ett egen-kontrollprogram för verksamheten. Tanken med egenkontrollprogrammet är att underlätta för er och ge er hjälp med att kvalitetssäkra försäljningen.

Mer information

Mer information finns på läkemedelsverkets webbplats.
Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fredrik Karner, livsmedelsinspektör
031-724 62 61

Marcus Liberås, livsmedelsinspektör
031-724 63 59

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se