Plastflaskor och metallburkar

Plastflaskor och metallburkar innehållande läsk, öl och vattendrycker som inte ingår i ett godkänt retursystem är förbjudna att sälja. På flaskorna och burkarna ska det framgå vilket retursystem som de ingår i samt vilken pant som ges vid återlämnandet.

Förordningen

Enligt förordningen SFS 2005:220 omfattas plastflaskor och metallburkar som innehåller konsumtionsfärdig dryck. Bestämmelserna gäller inte för mejeriprodukter, frukt-, grönsaks- eller bärjuice.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Miljösanktionsavgift

Jordbruksverket och kommunerna är ansvariga för att se till att dessa bestämmelser efterlevs. Påträffas försäljning av flaskor och burkar som inte ingår i ett godkänt system kommer en miljösanktionsavgift att tas ut.