Krossanläggning, anmälan om verksamhet

Krossanläggning som ställs upp på område som omfattas av detaljplan och områdesbestämmelser eller om den ställs upp i mer än 30 dagar ska anmälas.

Till anmälan ska bifogas:

  • Situationsplan (helst i skala 1:400 eller 1:500) som visar placering där krossen ska vara uppställd.

Skriv fastighetsbeteckning och gatuadress på kartan.

Om planer finns att utnyttja annans mark- eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen ska tillstånd skaffas för detta.

E-TJÄNST, ANMÄLAN KROSSVERKSAMHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsblankett om krossverksamhet Pdf, 269.2 kB.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.