Lyssna

Krossanläggning, anmälan om verksamhet

Krossanläggning som ställs upp på område som omfattas av detaljplan och områdesbestämmelser eller om den ställs upp i mer än 30 dagar ska anmälas.

Till anmälan ska bifogas:

  • Situationsplan (helst i skala 1:400 eller 1:500) som visar placering där krossen ska vara uppställd.

Skriv fastighetsbeteckning och gatuadress på kartan.

Om planer finns att utnyttja annans mark- eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen ska tillstånd skaffas för detta.

E-TJÄNST, ANMÄLAN KROSSVERKSAMHETlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningsblankett om krossverksamhetPDF

Avgift

För behandling av anmälan tas en timavgift ut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgifter miljöbalkenPDF