Husbehovstäkt

Om du vill starta en husbehovstäkt för att underhålla vägar på dina marker behöver du anmäla detta till miljö- och bygglovsnämnden

Husbehovstäkt av mer än 10 000 ton naturgrus eller berg (totalt uttagen mängd). Täkt av torv, mer än 50 000 m3 (totalt uttagen mängd) eller mer än 5 ha verksamhetsområde ska anmälas enligt 22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

För större täkter ska tillstånd ansökas hos Länsstyrelsen.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM HUSBEHOVSTÄKT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäningsblankett husbehovstäkt Pdf, 351.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.