Lyssna

Husbehovstäkt

Om du vill starta en husbehovstäkt för att underhålla vägar på dina marker behöver du anmäla detta till miljö- och bygglovsnämnden

Husbehovstäkt av mer än 10 000 ton naturgrus eller berg (totalt uttagen mängd). Täkt av torv, mer än 50 000 m3 (totalt uttagen mängd) eller mer än 5 ha verksamhetsområde ska anmälas enligt 22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

För större täkter ska tillstånd ansökas hos Länsstyrelsen.

Anmäningsblankett husbehovstäktPDF

Avgift

För behandling av anmälan tas en timavgift ut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgift miljöbalkenPDF